DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Sanat Eğitimi 1 TT   131 1 3 5 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Özlem USLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.ÖZLEM USLU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.ÖZLEM USLU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Plastik Sanatlardaki temel değerklere ilişkin ilkelerin, öğelerin öğetilmesi ve yaratıcı araştırmalarla pekiştirilmesi.
Dersin İçeriği
Sanat eserini düzenleyen elemanlar (çizgi, doku, form, şekil, mekan) ve ilkeler (ritim, hareket, denge, vurgu, kontrast, birlik, bütünlük, çeşitlilik) ,iki boyutlu uygulama çalışmaları, iki ve üç boyutlu sanat eserlerinde bu eleman ve ilkelerin ilişkisi, tasarım eleman ve ilkeleri ile biçim ve içerik ilişkisini dikkate alan özgün çalışmalar gerçekleştirilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Plastik sanatların temel elemanlarını ve ilkelerini bilir ve uygulamalar yapar.
2) Renge ilişkin bilgi edinir ve uygulamalar yapar.
3) Görsel sanat çalışmalarını değerlendirebilir ve çözümlemeye çalışır.
4) Temel malzeme bilgisine ve teknik beceriye sahip olur.
5) Tasarımda bütünü oluşturabilir, parçalayıp yeniden üretebilir.
6) Disiplinli çalışma alışkanlığı, görev ve sorumluluk bilinciyle davranabilir.
7) Temel Sanat Egitimi bilgisini (form, kompozisyon, gibi...) edinir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Malzeme tanıtımı. araştırmaları. . (Kağıt Kurdele ile kompozisyon) . karton, makas, yapıştırıcı, karakalem Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
2 Makro etüt: Işık ve gölge ile hacimsel yapı kazandırma çalışmasından sonra: Işık-gölge etkisine bağlı olmakla birlikte nesnelerin moleküler yapısını da irdeleyerek, bir tasarım elamanı olan çizgiyi bu yapısal farklılıkları ifade edecek değerlerle kullanma. (İplik Düğümleriyle kompozisyon araştırmaları ) Karakalem Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
3 Plastik sanatlarda Nokta öğesinin tanımı ve anlatım gücünü araştırma. Puantalizm konusu çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
4 Plastik sanatlarda Çizgi öğesinin tanımı ve anlatım gücünü araştırma. Mürekkep Rapido Kalem
5 Sistematik ve Serbest Çizgi çalışmalarında somut-soyut aşamalarını araştırma. Rapido kalem
6 Kağıt Katlama. Buruşturulmuş beyaz kağıdı(siyah zemin üzerinde), dört ders saatinde uygulama. Kağıt, guaj, çini Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
7 Yüzeyi bölüp düzeni bozarak yeniden düzenleme (distortion grids) Çok sayıda dergi, gazete veya fotoğraf araştırılıp getirilecek. Bak: Temel Sanat Eğitimi- Nevide Gökaydın s: 312-315 Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Fon kartonu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
9 Harf ile Zemin Düzenleme. Kolaj çalışması. / veya yeniden Düzenleme Kitaptan ilgili bölüm incelenerek, gerekli maşzemeler, (dergi gazete, v.s. getirilecek. Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Ödev
10 Serbest Bir Motif ile Zemin Düzenleme. Leke Ögesi Form ve Biçim,Işık-Gölge. Kolaj çalışması. Doğal ve yapay dokular araştırılacak. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
11 Doğadan esinlenerek Doku Oluşturma, plastik sanatlarda Doku öğesinin tanımı ve anlatım gücünü araştırma. Doğal ve yapay dokular. Doğal ve yapay dokular araştırılacak. Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
12 Açık-koyu değerler kullanılarak yapılan Kolaj çalışması. (Çıkış noktası natürmort.) Gazete, makas, yapıştırıcı Anlatım
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
13 Orijinal (Özgün), Stilize(Biçimlendirme), Deformasyon (Biçimsizleşme) Serbest Obje, karakalem, rapido. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
14 Metaformoz (başkalaşma) Serbest Obje, karakalem, rapido. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
15 Metaformoz (başkalaşma) Serbest Obje, karakalem, rapido. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları FINAL EXAM Proje / Tasarım
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar