DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Sanat Eğitimi 2 TT   132 2 3 5 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Özlem USLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.ÖZLEM USLU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.ÖZLEM USLU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Plastik Sanatlardaki temel değerklere ilişkin ilkelerin, öğelerin öğetilmesi ve yaratıcı araştırmalarla pekiştirilmesi.
Dersin İçeriği
Sanat eserini düzenleyen elemanlar (çizgi, doku, form, şekil, mekan) ve ilkeler (ritim, hareket, denge, vurgu, kontrast, birlik, bütünlük, çeşitlilik) ,iki boyutlu uygulama çalışmaları, iki ve üç boyutlu sanat eserlerinde bu eleman ve ilkelerin ilişkisi, tasarım eleman ve ilkeleri ile biçim ve içerik ilişkisini dikkate alan özgün çalışmalar gerçekleştirilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Plastik sanatların temel elemanlarını ve ilkelerini bilir ve uygulamalar yapar.
2) Renge ilişkin bilgi edinir ve uygulamalar yapar.
3) Görsel sanat çalışmalarını değerlendirebilir ve çözümlemeye çalışır.
4) Temel malzeme bilgisine ve teknik beceriye sahip olur.
5) Tasarımda bütünü oluşturabilir, parçalayıp yeniden üretebilir.
6) Disiplinli çalışma alışkanlığı, görev ve sorumluluk bilinciyle davranabilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Teknik Resim (Örn: Daire) Tasarımın İlkeleri Ve Öğelerine Giriş; Renge Giriş, Renk Kuramları; Temel Perspektif Bilgisi Ve Küp Etüdü malzeme araştırması yapılmalı Anlatım
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
2 Renk Çemberi. Renk ve 12 Tonlu Renk Çemberi (Pigment Ve Işık Renkleri) Renk Araştırmaları Anlatım
Gösterip Yaptırma
3 Renk Skalası. Renk Çemberi ve Renk Kontrastlıkları; Kübik Ve Silindirik İki Objeden Oluşan Düzenek Etüdü Renk Araştırmaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
4 Doku; Açik-Koyu Renk Kontrastlığı; Realistik Obje Etüdü çizim ve boyama çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
5 Desen, Stilize, Kompozisyon: Sıcak-Soğuk Renk Kontrastlığı; Realistik Obje Etüdü Ödev:soyut desen çalışmaları
6 Desen, Stilize, Kompozisyon: Renk Harmonisi; Modle Ve Ton soyut desen çalışmaları
7 Serbest Yüzey Düzenleme. Rengi tasarım ilkeleri doğrultusunda kullanma. Armoniye ait renkli grileri uygulama. soyut desen çalışmaları
8 Ara Sınav Ara sınav (Vize)
9 Natürmort konulu düzenekten özgün bir armoni ile 50x70 pastel çalışma. Sanat yapıtlarında renk kurgusu ve renkli grileri inceleme. Ödev : Natürmort çalışması - 30X50cm. Kağıt
10 Harf ile Yüzey Düzenleme. Kağıt üzerine yatay - dikey, form - fon, dolu - boş alan, ağırlık, yön ve dengeyi dikkate alarak kompozisyon kurma. Armoniyi belirleme. tasarım eskizleri hazırlanmalı ve malzeme araştırması yapılmalı
11 Objeden Yorum Etüdü. özgün bir armoni ile 50x70 pastel çalışma. Sanat yapıtlarında renk kurgusu ve renkli grileri inceleme. soyut desen çalışmaları
12 Geometrik formlarla düzen kurma; belirlenmiş sayıda kare, dikdörtgen, daire, üçgen formları; yatay - dikey, diyagonal ilişki içinde, 35x50 boyutlarında bristole 15x15 lik iki kare alana düzenleme Renk Araştırmaları
13 Üç Boyutlu Biçimlendirme. Renk Çözümlemeleri; Üç Boyutta Işık, Doku, Ton Şekil Düzlem İlişkisi malzeme araştırması yapılmalı
14 Üç Boyutlu Biçimlendirme, proje çalışması. Renk Çözümlemeleri; Üç Boyutta Işık, Doku, Ton Şekil Düzlem İlişkisi soyut desen çalışmaları
15 Proje çalışması. Renk Çözümlemeleri; Üç Boyutta Işık, Doku, Ton Şekil Düzlem İlişkisi malzeme araştırması yapılmalı ve tasarım eskizleri hazırlanmalı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar