DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kumaş Yapı Bilgisi-5 TTS   325 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sevim Tuğba ARABALI KOŞAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEVİM TUĞBA ARABALI KOŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders; kadife, havlu, halı gibi havlı yapıları, leno yapıları, v.b dokuma yapıları ayrıntılı olarak ele almayı, söz konusu yapılara ait tahar, armür, tarak planları, sıklık hesaplamaları ve üretim raporları hakkında bilgiler verilmeyi, bu bilgiler doğrultusunda kumaş örnekleri üzerinden analiz yapmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Öğretim üyesi öğrencileri, çok katlı ve karmaşık yapıların tek başlarına yada birlikte bir tasarımda kullanımlarına yönelik çözüm üretmeye yönlendirir ve örnekler üzerinden olası teknik ve üretim raporları hazırlamalarını ister.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tasarımlarında desen, motif, yüzey ilişkisi bütünlüğünde havlu, kadife ve diğer karmaşık yapıları nasıl ve ne şekilde kullanabileceğini bilmesi
2) Tasarımdan üretime geçiş aşamasında hazırlayacağı üretim raporunda çok katlı ve diğer karmaşık yapıların açılımlarını yapabilmesi
3) Seri üretime yönelik desen, motif, dokuma yapıları ilişkisi kurabilmesi, ilgili üretim raporlarını hazırlayabilmesi
4) Çok katlı ve karmaşık yapıları bireysel ya da bir arada çözümleyebilmesi
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pileli dokular Genel anlatım Anlatım
2 Pileli dokular, enine katlı pileli dokular Genel anlatım Anlatım
3 Pileli dokular, enine katlı pileli dokular Genel anlatım Anlatım
4 Pike dokular, çözgü pikeler Genel anlatım Anlatım
5 Pike dokular, atkı pikeler Genel anlatım Anlatım
6 Havlu Yapılar I Genel anlatım Anlatım
7 Havlu Yapılar II Genel anlatım Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Atkı ve Çözgü İlmeli Yapılar Genel anlatım Anlatım
10 Atkı ilmeli yapılar I Düz kadife Anlatım
11 Atkı ilmeli yapılar II Fitilli kadife Anlatım
12 Atkı ilmeli yapılar III peluşlar Anlatım
13 Çözgü ilmeli yapılar I Tel çubuklu sistem/Wilton çözgü kadifeleri Anlatım
14 Çözgü ilmeli yapılar II Yüz yüze dokunan kadife yapılar Anlatım
15 Makine Halıları Genel anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar