DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Tarihi 1 TT   211 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HAKAN DEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarihsel süreç içerisinde Ortaçağ ve Yeniçağ da oluşturulan plastik sanatların toplumsal, düşünsel, siyasal ve ekonomik boyutlardaki oluşumunu ve değişimini kavratmak
Dersin İçeriği
Bizans Sanatı, Roman Dönemi Sanatı, Gotik Sanat, Ön Rönesans, Erken Rönesans, Yüksek Rönesans, Orta ve Kuzey Avrupa Ülkelerinde Rönesans Sanatı, Maniyerizm, Barok Sanat

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanat tarihsel birikim kazanır.
2) İnsanın insanlaşma sürecinde sanatın işlevsel değerini öğrenir.
3) Orta Çağ ve Yeni Çağ'da farklı coğrafyalarda kurulmuş olan her uygarlığn kendine özgü sanat üslubu oluşturduğunu anlar.
4) Toplumsal kurumların değişimi sonucu sanatın da dönüştüğünü anlar.
5) Sanat Tarihi eğitiminin günümüz sanatını anlamak, değerlendirmek ve eleştirel bakış geliştirebilmek için gerekli olduğununun farkına varır
6) Sanat kültürü, sanatsal eleştiri, sanat etiği ve bilimi konularında bilgi sahibi olur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanat Tarihi Bilimi ve diğer bilimlerle ( tarih, sosyoloji, arkeoloji,antropoloji v.d) olan ilişkisi kaynak okuma Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
2 Orta Çağ Sanatlarına Genel Bakış, Din ve Sanat İlişkisi kaynak okuma slayt hazırlama Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
3 Bizans Uygarlığı ve Sanatı: Mimari, Anıtsal Duvar Resmi (fresko,mozaik), Levha Resmi (ikon,ikona) ve Minyatür kaynak okuma slayt hazırlama Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
4 Avrupa da Roman Dönemi Sanatı, Derebeylik ve Kilise Kurumunun Sanata Olan Etkileri kaynak okuma slayt hazırlama Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
5 Avrupa da Gotik Dönem Sanatı: Katedral Mimarisi, Vitray ve Heykel Sanatı kaynak okuma slayt hazırlama Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
6 Orta Çağ da Anadolu Sanatı Selçuklu, Beylikler ve Erken Osmanlı Dönemlerinde, Mimari, Çini, Taş ve Ahşap Bezemeleri kaynak okuma slayt hazırlama Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
7 Rönesans Sanatını Hazırlayan Koşullar: Hümanizm, Burjuva, Reform, Teknik Gelişmeler, Doğa Araştırmaları kaynak okuma slayt hazırlama Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
8 Ara Sınav soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Ön Rönesans Sanatı: Floransa ve Siena Ekolleri kaynak okuma slayt hazırlama Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
10 Erken Rönesans Döneminde Resim, Heykel, Mimari kaynak okuma slayt hazırlama Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
11 Yüksek Rönesans: L. Da Vinci, Michelangelo, Rafaello, Tiziano kaynak okuma slayt hazırlama Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
12 Orta ve Kuzey Avrupa da Rönesans Sanatı kaynak okuma slayt hazırlama Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
13 Maniyerist Dönem Sanatı kaynak okuma slayt hazırlama Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
14 İtalya ve Fransa da Barok Dönem Sanatı: Mimari, Resim, Heykel kaynak okuma slayt hazırlama Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
15 İspanya da ve Kuzey Avrupa da Barok Dönem Sanatı kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 FİNAL SINAVI soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar