DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kumaş Yapı Bilgisi 4 TTS   232 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sevim Tuğba ARABALI KOŞAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEVİM TUĞBA ARABALI KOŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kumaşı iyi tanıyıp, kullanım alanını iyi belirlemek,değişen yüzlü, torba yapılı çift katlı kumaşları ,üç katlı dokuları ve bağlama türlerini tanıyıp kağıt üzerinde yeni tasarımlar yapabilmesi
Dersin İçeriği
Değişen yüzlü çift katlı dokuların anlatılması ve uygulanması.Üç katlı dokuların,dolgu atkısıyla dokunan reform dokuların anlatılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tasarımlarında desen, motif, yüzey ilişkisi bütünlüğünde çift katlı ve üç katlı yapılar, pileli yapılar, pike ve damas yapıları nasıl ve ne şekilde kullanabileceğini bilmesi
2) Tasarımdan üretime geçiş aşamasında hazırlayacağı üretim raporunda üç katlı yapılar, pileli yapılar, pike ve damas yapıların açılımlarını yapabilmesi
3) Seri üretime yönelik desen, motif, dokuma yapıları ilişkisi kurabilmesi, ilgili üretim raporlarını hazırlayabilmesi
4) Çok katlı ve karmaşık yapıları çözümleyebilmesi
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çift katlı yapılar Defter, kalem, lup,milimetrik kağıt.
2 Çift kat torba yapılar. Farklı katlarda farklı örgü denemeleri Defter, kalem, lup,milimetrik kağıt.
3 Yüzey değiştiren çift katlı bağlantılı yapılar. Defter, kalem, lup,milimetrik kağıt.
4 Yüzey değiştiren çift katlı bağlantılı yapılar. Desen, motif, doku oluşturma Defter, kalem, lup,milimetrik kağıt.
5 Üçüncü bir iplikle bağlanan çift katlı yapılar Defter, kalem, lup,milimetrik kağıt.
6 Üç katlı dokular Defter, kalem, lup,milimetrik kağıt.
7 Üç katlı dokular, Farklı katlarda farklı örgü denemeleri Defter, kalem, lup,milimetrik kağıt.
8 Ara Sınav Defter, kalem, lup,milimetrik kağıt.renkli kalem
9 Üç katlı dokular, Desen, motif, doku oluşturma Defter, kalem, lup,milimetrik kağıt.renkli kalem
10 Yüzey değiştiren üç katlı bağlantılı yapılar. Defter, kalem, lup,milimetrik kağıt.renkli kalem
11 Bağlama türlerine göre üç katlı dokular Defter, kalem, lup,milimetrik kağıt.renkli kalem
12 Bağlama türlerine göre üç katlı dokuların devamı Defter, kalem, lup,milimetrik kağıt.renkli kalem
13 Reform dokular Defter, kalem, lup,milimetrik kağıt.renkli kalem
14 Damask dokular Defter, kalem, lup,milimetrik kağıt.renkli kalem
15 Örgü tekrarları Defter, kalem, lup,milimetrik kağıt.renkli kalem
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Defter, kalem, lup,milimetrik kağıt.renkli kalem

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar