DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Tasarıma Giriş TT   102 2 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HANDE BİLVAR1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.HANDE BİLVAR1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere bilgisayar okuryazarlık becerisi kazandırmayı, bilgisayarı oluşturan temel bileşenleri, tekstil sektöründe yaygın olarak kullanılan pixel tabanlı yazılımların çalışma ilkeleri ve kullanım alanlarını ve Adobe Photoshop programını tekstil tasarım amaçlı etkin kullanabilmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Öğretim görevlisi öğrencilere, bilgisayarı oluşturan temel yazılım ve donanımları, bilgisayar destekli tasarıma yönelik temel bilgileri, sayısal görüntü işleme ilkelerini ve Adobe Photoshop görüntü işleme yazılımını farklı tekstil gruplarına yönelik tasarımlar yaratabilmeleri amacıyla uygulamalı olarak öğretir. Öğrenciler tasarım-çizim becerisini geliştirici ve Adobe Photoshop görüntü işleme yazılımını etkin kullanmaya yönelik ödev ve projeleri hazırlayarak sunarlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilere bilgisayar okuryazarlık becerisi kazanır
2) bilgisayarı oluşturan temel bileşenleri öğrenir.
3) tekstil sektöründe yaygın olarak kullanılan pixel tabanlı yazılımların çalışma ilkeleri ve kullanım alanlarını ve Adobe Photoshop programını tekstil tasarım amaçlı etkin kullanabilecek alt yapıyı kazanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayısal görüntünün tanımı, vektör ve piksel ( raster ) tabanlı görüntülerin temel özellikleri, Adobe Photoshop programının temel özellikleri, ana ve yardımcı komut ve menülere başlangıç. Çalışma ekranın ve araçların tanınması ve kullanımı Öğrenci bir önceki haftanın tekrarını yapmış olarak derse gelmeli.
2 Dosya formatlarının ( tıff, psd, jpeg vb ) teknik özellikleri ve Adobe Photoshop yazılımındaki görüntü işleme araçlarının kullanım özelliklerine başlangıç Öğrenci bir önceki haftanın tekrarını yapmış olarak derse gelmeli.
3 Araçlar menüsüne giriş-Çizim (kalemler, fırçalar vb ) ve seçim araçlarının temel kullanımı Öğrenci bir önceki haftanın tekrarını yapmış olarak derse gelmeli.
4 Renk seçme, Renk örneklerini kullanma ve renk paleti oluşturma, Renk örneklerini yönetme; Öğrenci bir önceki haftanın tekrarını yapmış olarak derse gelmeli.
5 Layer (Katmanları) çalışma prensibi ve özelliklerini anlama ve kullanma Öğrenci bir önceki haftanın tekrarını yapmış olarak derse gelmeli.
6 Genel tekrar ve Menü çubuğundan Edit sekmesine genel bakış ve uygulama Öğrenci bir önceki haftanın tekrarını yapmış olarak derse gelmeli.
7 Genel tekrar ve Menü çubuğundan Image sekmesine genel bakış ve uygulama Öğrenci bir önceki haftanın tekrarını yapmış olarak derse gelmeli.
8 Ara Sınav Öğrenci bir önceki haftanın tekrarını yapmış olarak derse gelmeli.
9 Genel tekrar ve Menü çubuğundan Image sekmesine genel bakış ve uygulama Öğrenci bir önceki haftanın tekrarını yapmış olarak derse gelmeli.
10 Genel tekrar ve Menü çubuğundan Layer sekmesine genel bakış ve uygulama Öğrenci bir önceki haftanın tekrarını yapmış olarak derse gelmeli.
11 Genel tekrar ve Menü çubuğundan Type sekmesine genel bakış ve uygulama Öğrenci bir önceki haftanın tekrarını yapmış olarak derse gelmeli.
12 Genel tekrar ve Menü çubuğundan Select sekmesine genel bakış ve uygulama Öğrenci bir önceki haftanın tekrarını yapmış olarak derse gelmeli.
13 Genel tekrar ve Menü çubuğundan Filter sekmesine genel bakış ve uygulama Öğrenci bir önceki haftanın tekrarını yapmış olarak derse gelmeli.
14 Genel tekrar ve Menü çubuğundan View sekmesine genel bakış ve uygulama Öğrenci bir önceki haftanın tekrarını yapmış olarak derse gelmeli.
15 Genel tekrar ve Menü çubuğundan Window sekmesine genel bakış ve uygulama Öğrenci bir önceki haftanın tekrarını yapmış olarak derse gelmeli.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğrenci bir önceki haftanın tekrarını yapmış olarak derse gelmeli.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar