DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası Sanat Müziği TTS   104 2 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Oğuz ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OĞUZ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uluslararası sanat müziğinin normları ve dönemlerinin yapısal özelliklerinin seçkin örneklerle tanıtılması. Farklı müzik örneklerinin ele alınması. Türk müzik sanatı ile batı müziğinin karşılaştırılarak, öğrencide entelektüel birikime katkı sağlanması.
Dersin İçeriği
Uluslararası sanat müziğinin dönemlerin (Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş) yapısal özellikleri ile uluslararası müziğin sanatın diğer kolları ile ilişkisinin ortaya konulması seçkin örneklerin izlenip ele alınması. Senfonik orkestrada çalgıların dağılımı ve senfoni müziğinin analizi, dünyada ünlü senfonik eserleri ile konçerto, opera, oratoryo ve balenin incelenmesi. Çağdaş Türk müziğinde öne çıkan yapıtlara genel bir bakış.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğru dengeli müzik birikimi.
2) Dünyanın her yerinde müzik bilgisi özgüveni.
3) Bilgilerini başkasına aktarabilme.
4) Bir eseri yorumlayabilme.
5) Bir müzik eserini eleştirebilme.
6) Bilgileri öğretebilme.
7) Eleştiri Gücü.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersle ilgili genel bilgiler. Dersin yapısı, işleyişi. Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Sanat, insan ve yansıması olan sanat, müzik sanatı. Anlatım. Anlatım
3 İnsan ve müzik, sanatın diğer kolları ile müzik sanatı, çalgısal-sözel müzik. Anlatım. Anlatım
4 Ses Müziği. Bireysel ve toplu ses müziğ. Günümüzde koro-solo ve gelişim aşamaları, Devlet Çoksesli Korosu kayıtları, dinleti. Anlatım ve dinleti. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Opera nedir. ''Carmen''operası (Bizet) izleme ve analizi. Anlatım ve dinleti. Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Oratoryo nedir. ''Yunus Emre Oratoryosu'' (Saygun) izleme ve analizi. Anlatım ve dinleti. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 ''Müzikal dinamikler'' (p, pp,mf, f, ff, cresch, de cresch hız-tempo terimleri.) Gitar konçertosu, ''Arangues'' izleme ve analizi. Anlatım, dinleti ve aliştırma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Değerlendirme Yazılı Sınav
9 Çalgısal Müzik, Senfonik Orkestra ve yapısı. Anlatım ve dinleti. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Orkestra türleri, ''9.Senfoni'' L.V. Beethoven izleme ve analizi. Anlatım ve dinleti. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Müzikte Rönesans, Barok, Klasik, Çağdaş dönemleri stil ve özellikleri ile sanatın diğer kollarıyla gösterdiği benzerlikler. Anlatım ve dinleti. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Barok dönemi stil ve özellikleri, ''Goldberg Çeşitlemeleri'' (J.S.Bach). Anlatım ve dinleti. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Barok dönemi stil ve özellikleri, ''Mevsimler'' (Vivaldi) dinleti ve yorum. Anlatım ve dinleti. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Klasik dönemi stil ve özellikleri, ''40, senfoni'' (Mozart) dinleti ve yorum. Anlatım ve dinleti. Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Romantik dönemi stil ve özellikleri, Konçerto Kavramı ''Piyano konçertosu'' (Chopin) dinleti ve yorum.-Yarıyıl Sonu Sınavları. Anlatım ve dinleti. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar