DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Dokuma Tasarımı TTS   421 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sevim Tuğba ARABALI KOŞAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEVİM TUĞBA ARABALI KOŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tasarımdan üretime geçiş sürecinde öğrenciler, ele alınan tekniğin gerektirdiği teknoloji ve tasarım olanaklarını belirlerken Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim derslerinde ve diğer teknik derslerde aldıkları bilgileri kullanarak tasarım yapacak ve uygulamalarını bu bilgileriyle destekleyecektir. Bu konuda öğrencilere örnek uygulamalar gösterilecektir.
Dersin İçeriği
Bu ders; işlev odaklı dokuma kumaş tasarımı yapmaya yöneliktir. Ned Graphics programı dobby paketini kullanarak, örgü, armür, tahar oluşturulup yarn editörde hazırlanan ipliklerle simülasyonda dokunmuş kumaş görüntüsü alınabilmektedir. Kumaşın sıklıkları,çekme yüzdeleri,toplam tel adedi girilerek üretim için analiz dosyası oluşturulmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar kullanma hakimiyetinin sağlanması
2) Tasarımlardan üretime geçiş sürecinde teknik, iplik özelliklerini doğru analiz ederek uygun üretim çözümlemelerini yapabilmesi
3) Örgü ve iplik değişiklikleriyle kumaş görüntüsündeki farklılıkları simülasyonda görebilmesi
4) Hazırladığı tasarımı bilgisayarda üretime hazır ürün haline getirebilmesi
5) Ürün görüntüsünü bilgisayar ortamında giydirme sunum paftası haline getirebilmesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ned Graphics Dobby programının tanıtılması. Genel anlatım Anlatım
2 Çizim ikonlarının tanımlarının açıklanması Genel anlatım Anlatım
3 Örgü tahar ve armür planlarının anlatımı Genel anlatım Anlatım
4 Örgü tahar ve armür planlarının çıkartılması Genel anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Alternatif tahar planlarının görüntülenmesi,mevcut tahar planında yeni armür ve örgüler girilmesi Genel anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Yarn Editörde farklı tip, kalınlık ve renklerde iplik yapılması Genel anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Hazırlanan ipliklerin örgüye tanımlanması Genel anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Genel anlatım Performans Değerlendirmesi
9 simülasyon görüntülerinin alınması Genel anlatım Alıştırma ve Uygulama
10 Serbest ve simetrik atkı-çözgü renk raporlarının tanımlanması Genel anlatım Alıştırma ve Uygulama
11 Tasarım çalışmaları Genel anlatım Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
12 Simülasyon çalışmaları Genel anlatım Alıştırma ve Uygulama
13 Tasarım ve simülasyon denemesi Genel anlatım Alıştırma ve Uygulama
14 Simülasyon görüntüsünün ürüne giydirme anlatımı Genel anlatım Alıştırma ve Uygulama
15 Simülasyon görüntüsünün ürüne giydirme çalışmaları Genel anlatım Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel anlatım Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar