DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat ve Tasarım * TTS   402 8 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sevim Tuğba ARABALI KOŞAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEVİM TUĞBA ARABALI KOŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
20.yüzyılın ikinci yarısına damgasını vuran sanat akımlarının görseller eşliğinde tanıtılması ;akımın tarihçesi,temel özellikleri ve önemli temsilcilerinin belirtilmesi, beraberinde dönemi biçimleyen (bilim,felsefe,edebiyat vb.) gelişmelerle paralel ilgilerinin kurulması.Çağdaş sanat yapıtlarının farklı yorum pratikleriyle çözümlenmesi. Öğretme,sözel ve görsel (power point sunum) anlatım ile sağlanıp, öğrencinin sunumlarla derse aktif katılımıyla da desteklenecektir.
Dersin İçeriği
Sanatı ve tasarımı tarihsel dizgesi içerisinde, öne çıkan akım ve oluşumlarla anlamaya / ilişkilendirmeye yönelik pratikleri geliştirebilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
X
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
X
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
X
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
X
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
X
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanat ve tasarım nedir tanımları ve özellikleri nelerdir. araştırma
2 Çağdaş sanat akımlarının tarihsel gelişimi araştıma
3 Çağdaş sanat akımlarının diğer akımlarla ilişkileri araştırma
4 Çağdaş sanat akımlarının powerpoint şeklinde sunumları araştırma
5 Çağdaş sanat akımlarının powerpoint şeklinde sunumları ve tartışılması araştırma
6 Çağdaş sanat akımlarının powerpoint şeklinde sunumları ve modaya yansımalarına örnek görseller araştırma
7 Çağdaş sanat akımlarından seçilen konuların araştırılması ve sunum hazırlıkları araştırma ve sunum hazırlığı
8 Ara Sınav sunum
9 Projeleri için İlgili malzeme, teknik ve biçimlendirme konusunda ön araştırma malzeme ve konu araştırması
10 Proje konusu belirleme ve eskiz çalışmaları araştırma
11 Belirlenen konunun eskiz çalışmalarına ve malzeme araştırmalarına devam edilmesi malzeme ve konu içeriğine uygun eskiz çalışmaları için gerekli araştırmalar
12 Multidisipliner malzemeler ile melez karışımlar yaparak sanatsal bir ürün oluşturulması için yöntem araştırması dönem ödevi hazırlığı ve uygulama süreci
13 Uygulama Çalışmaları dönem ödevi hazırlığı ve uygulama süreci
14 Uygulama çalışmalarının devamı dönem ödevi hazırlığı ve uygulama süreci
15 Sanat ve tasarım nedir sorusunu cevaplayan dönem ödevi ve uygulama çalışmalarının sanat mı tasarım mı olarak sonuçlandığının tartışılması dönem ödevi hazırlığı ve uygulama süreci
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ürün ve dosya teslimi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar