DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Moda Tarihi 1 TT   205 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem USLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZLEM USLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanat tarihinin önemli ustaları ile desenleri doğrultusunda, canlı modele akademik bakış açısı ile yaklaşarak; temel plastik elemanlardan çizgi nin kullanımına yönelik çözümlemeler yapabilme.
Dersin İçeriği
Bu ders; resmin temel teknik, plastik ve estetik konularında teorik bilgilendirmeyi ve renk, ışık, kompozisyon, gibi resimsel konularda uygulama yaptırarak iki boyutlu yüzeyin olanaklarını tanıtıp, ortaya çıkan sonuçların yorumlanmasını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Giyside modanın sanat ve tekstil tarihindeki gelişimini değerlendirir; günümüzde moda ve giysileri tarihi boyutta yorumlayabilir.
2) Tekstil ve giysi tasarımları konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
3) Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
X
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
X
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
X
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
X
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
X
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
X
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
X
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
X
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
X
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
X
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
X
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
X
20
Estetik farkındalık gösterme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği-moda kavramı hakkında genel bilgi ve açıklamalar. Modanın evriminde yer alan başlıca etkenler. Kütüphane ve internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Rol Oynama
Benzetim
2 Modanın yayılma alanı: Giysi, Giyimin aksesuarları, Beden, Konut ve Otomobil. Modanın Sosyo-psikolojisi. Kütüphane ve internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Giyside modanın tarihi-geçmişten günümüze moda tarihi. Modayı etkileyen olaylar, toplumlar, kişiler ve Moda akımları. Öğrencilerin araştırma konularının belirlenmesi. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
4 Antik Mısır dönemi Giysi Tarihi: Moda tarihinin zaman çizelgesi yapılacak. Kütüphane ve internet araştırması. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
5 Antik Girit giysi tarihi Antik Yunan giysi tarihi Görsel sunumların hazırlığı. Zaman çizelgesi için Antik Girit ve Antik Yunan dönemleri görsellerinin toplanması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Roma dönemi giysi tarihi. Toga, Tunik, Iç çamaşırı, Ayakkabı, Mücevher, Saç Modelleri. Bizans Dönemi Görsel sunumların hazırlığı. Zaman çizelgesi için Roma dönemi ve Bizans Dönemi giysi görsellerinin toplanması. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Beyin Fırtınası
7 Ortaçağda giysi Tarihi- Romanesk Dönem Gotik Dönem Zaman çizelgesi için Romanesk ve Gotik dönemi görsellerinin toplanması.
8 Ara Sınav VİZE SINAVI
9 Rönesans dönemi giysi tarihi Barok dönemi giysi tarihi Zaman çizelgesi için Rönesans dönemi ve Barok Dönemi görsellerinin toplanması. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Beyin Fırtınası
10 Rokoko dönemi giysi tarihi 19. Yüzyıl Giysi Tarihi Zaman çizelgesi için Rokoko dönemi ve 19. Yüzyıl görsellerinin toplanması.
11 19. Yüzyıl Giysi Tarihi İmparatorluk dönemi giysi tarihi - Viktorya dönemi giyim tarihi Zaman çizelgesi için 19. Yüzyıl Giysi Tarihi ve İmparatorluk Dönemi görsellerinin toplanması.
12 İmparatorluk dönemi giysi tarihi - Viktorya dönemi giyim tarihi (Devam) Zaman çizelgesi için 19. Yüzyıl Giysi Tarihi ve İmparatorluk Dönemi görsellerinin toplanması. Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Giysi tarihi (elbise,etek,pantolon tarihçeleri) Görsellerin araştırılması, giysi modası tarihi içerisinde evrimin incelenmesi. Kütüphane araştırması.
14 Giysi tarihi (iç çamaşırı, çorap tarihçeleri) Görsellerin araştırılması, giysi modası tarihi içerisinde evrimin incelenmesi. Kütüphane araştırması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
15 Giysi tarihi (şapka,kravat tarihçeleri) Görsellerin araştırılması, giysi modası tarihi içerisinde evrimin incelenmesi. Kütüphane araştırması. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları FİNAL SINAVI Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar