DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Baskı Teknikleri 2 TT   126 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Füsun DOBA KADEM
Dersi Verenler
Doç. Dr.FÜSUN DOBA KADEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstil Baskı Tekniklerinin ve Makinalarının Tanıtılması. Elyaftan Kumaşa Baskı Metotlarının Tanıtılması
Dersin İçeriği
Elyaftan Kumaşa Baskı Metotları. Tekstil Baskı Makinaları . Kurutma Yöntem ve Makinaları. Fiksaj Yöntem ve Makinaları. Baskı Hataları ve Giderilebilme Yöntemleri. İnovatif tekstillere baskı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tekstil baskı teknikleri ve makinaları hakkında genel bilgi kazanır
2) Baskılı ürünlerin üretim teknolojisini öğrenir
3) İnovatif tekstillere baskı metotlarını öğrenir
4) Fiksaj Yöntem ve Makinalarını öğrenir.
5) Baskı Hataları ve Giderilebilme Yöntemleri hakkında genel bilgi kazanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tekstil Baskıcılığına giriş, baskıcılığın tarihçesi Düz anlatım, tartışma,sunum
2 Baskı patı, baskı malzemeleri ve yardımcı maddeler hakkında bilgiler Düz anlatım, tartışma,sunum
3 Uygulama yöntemlerine göre baskı metodları Düz anlatım, tartışma,sunum
4 Rulo baskı makinaları ve genel özellikleri Düz anlatım, tartışma,sunum
5 Rotasyon baskı makinaları ve genel özellikleri, rotasyon şablonlarının hazırlanması Düz anlatım, tartışma,sunum
6 Filmdruk baskı makinaları, baskı şablonlarının hazırlanması Düz anlatım, tartışma,sunum
7 Baskı teknolojisinde raport, raport çeşitleri Düz anlatım, tartışma,sunum
8 Ara Sınav Düz anlatım, tartışma,sunum
9 Özel baskı yöntemleri (gofre, vigore vb.) Düz anlatım, tartışma,sunum
10 Boyalı/baskılı tekstil mamullerinde haslık, haslık değerlendirmesi Düz anlatım, tartışma,sunum
11 Renk kavramı, Baskı teknolojisinde renk Düz anlatım, tartışma,sunum
12 Dijital baskı teknolojisi ve prensipleri Düz anlatım, tartışma,sunum
13 Süblimasyon baskı teknolojisi, Transfer baskı Düz anlatım, tartışma,sunum
14 Baskı hataları, giderilme yöntemleri Düz anlatım, tartışma,sunum
15 Baskı hataları, giderilme yöntemleri Düz anlatım, tartışma,sunum
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar