DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Moda ve Reklam İlişkisine Genel Bir Bakış Ders Notlarını Okuma
2 Moda ve Reklamın Gündelik Hayata Etkileri Ders Notlarını Okuma
3 Sanayi Devrimi Sonrasında Moda ve Reklam Ders Notlarını Okuma
4 Moda Reklam ve Kitlelerin Yönlendirilmesi Ders Notlarını Okuma
5 Moda Reklam ve Tüketim Kültürü Ders Notlarını Okuma
6 Moda Reklam ve İmaj Ders Notlarını Okuma
7 Moda Reklam ve Popüler Kültür Ders Notlarını Okuma
8 Ara Sınav vize sınavı
9 Moda İletişim ve Kültür Ders Notlarını Okuma
10 Moda Reklamlarında Kadın ve Erkek Temsili Ders Notlarını Okuma
11 Moda Reklamlarının Analizi I Ders Notlarını Okuma
12 Mada Reklamlarının Analizi II Ders Notlarını Okuma
13 Moda Reklamlarının Analizi III Ders Notlarını Okuma
14 Reklam Tasarımı Ders Notlarını Okuma
15 Reklam Tasarımı Ders Notlarını Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar