DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj 2 TT   408 8 0 1 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hande BİLVAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapılacak işin özelliğine göre tekstil fabrikalarında veya tasarım studyolarında tasarım ve üretim aşaması sürecinin tamamı ya da bir kısmı hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler edinilir.
Dersin İçeriği
Öğrencilerin 20 iş günü süresince dokuma, baskı veya giysi tasarımı alanlarında fabrika veya tasarım stüdyolarında iş akışı ve tasarım süreci üzerine teorik bilgiler edinmeleri ve pratik uygulamalar yapmaları sağlanır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilir.
2) Öğrenci iş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilir.
3) Öğrenci tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabiir.
4) Öğrenci farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olur.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletmenin adı, adresi, kuruluş tarihi, personel sayısı, işleyiş sistemi hakkında bilgi edinilmesi araştırma
2 İşletmede çalışan yönetici, tasarımcı, mühendis, idari personel sayısının ve görevlerinin öğrenilmesi araştırma
3 İşletme organizasyon şemasının, makine yerleşim planının öğrenilmesi. araştırma
4 İşletme üretim akış şemalarının öğrenilmesi araştırma
5 Üretilen ürünlerin hammaddelerine hakkında bilgi edinilmesi araştırma
6 Üretilen ürünlerin yardımcı maddeleri hakkında bilgi edinilmesi araştırma
7 Üretimde kullanılan makinelerin özellikleri hakkında bilgi edinilmesi araştırma
8 Ara Sınav araştırma
9 Üretimde kullanılan makinelerin özellikleri ve teknolojik düzeyleri hakkında bilgi edinilmesi araştırma
10 Üretilen ürünler hakkında bilgi edinme. araştırma
11 Koleksiyon geliştirme bölümünde bilgi edinme. araştırma
12 Koleksiyon geliştirme ekibine yardımcı olmak. araştırma
13 Koleksiyonun tasarım aşamasından numune birimine hazırlığı. araştırma
14 Tasarımların numune biriminde uygulamaya geçişlerini adım adım takip etmek. araştırma
15 İlgili tasarım ve üretim birimlerinde bölümün uygun gördüğü uygulama çalışmalarını yapmak ve rapor hazırlamak araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar