DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Giysi Teknikleri 2 TT   320 6 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mine CERANOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel kalıp tekniklerinin anlaşılıp pratiğinin yapılması
Dersin İçeriği
Tasarım oluşturma üzerinde durarak temel drape tekniklerinin, bitim detayları ve dekoratif süslemeler oluşturulması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel pantolon çizimi yapar.
2) Model uygulamalı pantolon çizimi yapar.
3) Temel beden çizimi yapar.
4) Pens kaydırma itekniklerini bilir.
5) Model uygulamalı bluz çizimi yapar.
6) Model uygulamalı elbise çizimi yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 PANTOLON ÖLÇÜLERİNİN BEDEN ÜZERİNDEN ALINMASI VE ÖLÇÜ HESAPLAMA kaynak okuma Gösterip Yaptırma
2 TEMEL PANTOLON ÇİZİMİ VE ŞABLON ÇİZİMİ kaynak okuma Gösterip Yaptırma
3 MODEL UYGULAMALI PANTOLON ÇİZİMİ kaynak okuma Gösterip Yaptırma
4 MODEL UYGULAMALI PANTOLON ÇİZİMİ kaynak okuma Gösterip Yaptırma
5 MODEL UYGULAMALI PANTOLON ÇİZİMİ kaynak okuma Gösterip Yaptırma
6 TEMEL BEDEN ÇİZİMİNDE KULLANILACAK ÖLÇÜLERİN BEDEN ÜZERİNDEN ALINMASI VE ÖLÇÜ HESAPLAMA kaynak okuma Gösterip Yaptırma
7 PENSLİ TEMEL BEDEN ÇİZİMİ kaynak okuma Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav sınav Gösterip Yaptırma
9 BPENSLİ TEMEL BEDEN ÇİZİMİ VE ŞABLON ÇİZİMİ kaynak okuma Gösterip Yaptırma
10 PENSLİ TEMEL BEDEN ÇİZİMİ ÜZERİNDE AÇMA İŞLEMLERİNİN YAPILMASI kaynak okuma Gösterip Yaptırma
11 PENSLİ TEMEL BEDEN ÇİZİMİ ÜZERİNDE PENS KAYDIRMALARI kaynak okuma Gösterip Yaptırma
12 PENSLİ TEMEL KOL ÇİZİMİ VE ŞABLON ÇİZİMİ kaynak okuma Gösterip Yaptırma
13 MODEL UYGULAMALI ELBİSE ÇİZİMİ kaynak okuma Gösterip Yaptırma
14 ELBİSE DİKİMİ kaynak okuma Gösterip Yaptırma
15 ELBİSE DİKİMİ kaynak okuma Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar