DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mekan Tekstillerinde Koleksiyon Oluşturma TTS   329 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sevim Tuğba ARABALI KOŞAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEVİM TUĞBA ARABALI KOŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin güncel mekan ve dekorasyon anlayışı hakkında süreli yayınları araştırmaları, mekan-tekstil ilişkisini irdelemeleri beklenmektedir. Mimariye bağlı dekorasyon tarzları ve bunlara özgü tekstiller araştırılacaktır. Güncel eğilimler doğrultusunda, hedef kitleye uygun tema belirleyerek, bu temanın alt başlıklarını oluşturan kavramları sorgulamaları ve bunu raporlamaları istenmektedir. Özgün görsel malzemeden oluşan bir hikaye panosu hazırlayan öğrencilerin, buradan hareketle temayı yansıtacak renk, doku, desen çalışmaları yapmaları ve bir eskiz defteri hazırlamaları gerekmektedir. Eskiz aşaması her türlü teknik ve malzemenin serbest olduğu bir süreçten, derste yapılan eleştiriler ve çözümlemeler doğrultusunda amaca yönelik daha özelleşmiş bir sürece doğru gelişecektir. Her derste de bu sürecin amaca ve ürüne uygun işlemesine dikkat edilecektir. Tasarımların ürüne dönüşme aşamasında ise bilgisayar teknolojisinden yararlanılacak ve teknik çözümleme yapılacaktır. Uygulama aşamasında üretilecek iç mekan tekstilinin kullanım yeri, kumaş bileşimi, hedef kitlesi, üretim tekniği, maliyet vb. gibi unsurları sürekli olarak irdelenmesi gereken noktalar olacaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, belirli bir tema doğrultusunda farklı tekstil teknikleri kullanılarak iç mekan tekstilleri tasarlanırken uyulması gereken önemli teknik ve estetik noktaları, tasarım-ürün-mekan ilişkisi göz önünde bulundurularak çözmeyi, tasarımları ürüne dönüştürmeyi ve bunlarla birlikte kullanılacak alternatif tasarımları üretmeyi öğretmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hazırladığı özgün görsel kaynaklardan yararlanabilmesi
2) Çıkış noktasına uygun, yaratıcı, yenilikçi, özgün estetik yaklaşım geliştirebilmesi
3) Genel dekorasyon tarzlarını ayırt edebilmesi
4) Kullanılacak mekana uygun ürün tasarımları ve bunlara uygun kombin tasarımlar yapabilmesi
5) Seri üretim yapabilecek şekilde teknik çözümlemesi
6) Tasarımları ürüne dönüştürürken kumaş kompozisyonuna ve desene uygun malzeme seçebilmesi
7) Tasarlanmış ve üretilmiş bir baskılı ürünün etkin bir şekilde sunabilmesi
8) Hazırladığı tasarımı ürün haline getirebilmesi beklenmektedir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)