DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Tarihi 2 TT   212 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı 17. yüzyıl. ve 19. yüzyılda biçimlenen sanat akımlarının temel karakterlerini; bu akımların düşünsel, siyasal etkilenme kaynaklarını, baş yapıtları, önde gelen sanatçıları öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu ders 17 yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında biçimlenen sanat hareketlerinin karakterlerini, önde gelen sanatçılarını ve başyapıtları içermektedir: Rokoko, Neo Klasisizm, Romantizm, Realizm, Empresyonizm, Neo Empresyonizm, Post Empresyonizm, Sembolizm

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 17. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasındaki sanat hareketleri ve süreçleriyle ilgili temel kavramları tanımlar.
2) 17. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında gerçekleşen sosyal, ekonomik ve düşünsel yapıların sanata etkilerini açıklar
3) 17. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasındaki sanat hareketlerini biçim ve içerik açısından karşılaştırır.
4) 17. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasındaki sanat hareketlerini temsil eden sanatçıları ve sanat eserlerini tanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kaynakların tanıtımı ve yöntem hakkında bilgi verilmesi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Aydınlanma felsefesi, Aristokrasinin çöküşü, Burjuva kültürünün yükselişi ve sanattaki yansımaları Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Rokoko Sanatı Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Neoklasisizm: Arkeolojik Klasisizm ve Devrim Klasizmi Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Romantizm: Romantik süreçte, sanat, sanat yapıtı, sanatçı kimliğin yeniden tanımlanması Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Realizm ve Barbizon Okulu Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Modern Sanat Üzerine Tartışmalar Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Empresyonist Sanat Anlayışını Oluşturan Koşullar: Sanatçı Toplantıları, Fotoğraf ve Japon Sanatı Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Empresyonizm: Fransa ve diğer ülkelere yayılışı Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Neo Empresyonizm Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Post Empresyonizm: Cezanne, Von Gogh, Gauguin Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Sembolizm Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Nabiler ve Ön Rafaellocular Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Genel Değerlendirme ve Tekrar Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar