DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstil Yüzey Tasarımı 2 TTS   210 4 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hande BİLVAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstil Mazleme ve uygulama teknikleri kullanılarak, tekstil yüzeylerinde kompozisyon oluşturabilme.
Dersin İçeriği
Tasarım ve trend dergilerinden örnek görseller incelenerek; öğrenci yenilikçi tasarımları araştırmaya yönlendirilir. Tekstil teknikleri ve malzemelerini harmanlayarak ürün, kompozisyon oluşturma ve ürün ile bağlantı kurma becerisi geliştirilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci; tekstil malzemeleri olan; kumaş, doğal- yapay elyaf, lif ve iplik gibi farklı malzemelerin tekstil ürünlerinin araştırılıp, karışık olarak kullanılmak suretiyle geleneksel ve yenilikçi uygulama yöntemleri olan nakış, aplike, dikiş baskı, vb. kullanabilir.
2) Kompozisyon kurallarını tekstil yüzeylerini desenlendirmede uygular.
3) Farklı tekstil teknikleriyle yaratıcı, yenilikçi, seçtiği konu bütünlüğüne uygun giysilik kumaş tasarımları gerçekleştirir.
4) Tasarımlardan üretime geçiş sürecinde teknik, hammadde, iplik özelliklerini doğru analiz ederek uygun üretim çözümlemelerini yapabilir.
5) Hammadde, üretim teknolojileri ve yenilikçi tekstil yapılarındaki gelişmeler konusunda farkındalık kazanır.
6) Üretime hazırladığı tasarımı ürün haline getirebilir.
7) Kumaş modası eğilimlerini izleme, uygulama ve eğilim oluşturma becerisini sağlar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği hakkında bilgilendirme. Malzemeleri tanıtılması Güncel Trendler araştırılmalı
2 Origami sanatının Güncel Eğilimleri Üzerine sunum ve tartışma araştırmaya yönelme. Araştırmalarda görsel varsa çıktıları alınmış olarak derse gelinmeli. Ve bilgiler düzenli olarak derlenmiş olmalı.
3 Origami tekniği ile kumaş yüzeylerde modül çalışması. eskiz çalışmaları başlamış olmalı
4 Origami tekniği ile kumaş yüzeylerde eskiz çalışması. Öğrenciler eskizleri tam olacak şekilde derse gelmeli ve malzemeler eksiksiz hazır olmalı.
5 Origami tekniği ile kumaş yüzeylerde modül ve eskiz çalışması. Öğrenciler eskizleri tam olacak şekilde derse gelmeli ve malzemeler eksiksiz hazır olmalı.
6 Oklenen eskizlerin. 20x20cm paspartulu alanda çoğaltılması. Öğrenciler eskizleri tam olacak şekilde derse gelmeli ve malzemeler eksiksiz hazır olmalı.
7 Oklenen eskizlerin. 20x20cm paspartulu alanda yerleştirilmesi. Öğrenciler eskizleri tam olacak şekilde derse gelmeli ve malzemeler eksiksiz hazır olmalı.
8 Ara Sınav vize
9 vize çalışmalarından en uygun 1 modülün seçilip. en az 3 boyut( küçük-orta-büyük) Boyutlandırarak çoğaltılması. Öğrenciler eskizleri tam olacak şekilde derse gelmeli ve malzemeler eksiksiz hazır olmalı.
10 Seçilen modülün. en az 3 boyut( küçük-orta-büyük) Boyutlandırarak çoğaltılması. Öğrenciler eskizleri tam olacak şekilde derse gelmeli ve malzemeler eksiksiz hazır olmalı.
11 Uygun giysi formunun oluşturulması için drapaj tekniğinin anlatımı. Öğrenciler eskizleri tam olacak şekilde derse gelmeli ve malzemeler eksiksiz hazır olmalı.
12 origami ile bütünleşen giysi tasarımının eskiz çalışmalarının değerlendirimlesi. Öğrenciler eskizleri tam olacak şekilde derse gelmeli ve malzemeler eksiksiz hazır olmalı.
13 Uygun giysi formunun oluşturulması ve origami ile bütünleşen giysi tasarımına yerleştirilmesi. Öğrenciler eskizleri tam olacak şekilde derse gelmeli ve malzemeler eksiksiz hazır olmalı.
14 Modüllerin giysi formuna yerleştirilmesi. Öğrenciler eskizleri tam olacak şekilde derse gelmeli ve malzemeler eksiksiz hazır olmalı.
15 Uygun giysi formunun oluşturulması ve origami ile bütünleşen giysi tasarımı oluşturma. Öğrenciler eskizleri tam olacak şekilde derse gelmeli ve malzemeler eksiksiz hazır olmalı.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar