DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Müzik Bilgileri TTS   317 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Oğuz ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OĞUZ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Müziğin genel özellikleri ele alınarak; bu sanatın yapısı, türleri, aşamaları, nota bilgileri, dönemlerin stil ve özelliklerinin öğretilmesi, öğrencide müzik genel kültürünün oluşturulması.
Dersin İçeriği
Genel tarihsel aşamalarda sanatın bir kolu olan müziğin, diğer sanat dalları ile etkileşimi ve gelişimi. Nota, aralık kavramları, dünyada ortak kullanılan belli başlı müzik terimleri, müzik formlarına genel bir bakış, opera, senfoni, koro, konçerto ve dizi kavramlarının analiz edilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğru ve dengeli bir müzik bilgisi.
2) Aktif müzik yapmak için kazanım.
3) Active recovery to make music.
4) Advantage to be able to use the instrument.
5) Musical criticism power.
6) Music reviews and information in the field of self-confidence.
7) Ability to transfer knowledge to others.
8) The ability to effectively and actively making music.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, ders hakkında bilgi. Dersin yapısı, işleyişi. Anlatım
2 Porte, nota, sol, la, fa notaları. Notaların tanıtılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Mi, re, do sesleri. Aralık alıştırmaları. Notaların tanıtılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Si, do sesleri ''Dostluk''. Notaların tanıtılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Hız Terimleri ( allegro, moderato) ''Hanım Kız''. Notaların tanıtılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Gürlük Terimleri (cresch, chendo) ''Turnalar''. Gürlük terimlerinin işlevleri. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Aksak Ritimler (7/8, 9/8) ''Ağasar Dereleri''. Aksak Ritimlerin işlevleri. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Değerlendirme Performans Değerlendirmesi
9 Çokseslilik ''Rüzgar''. Çoksesliliğe giriş. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Ses, Çalgı Müziği; Orkestra, Koro. Ses ve çalgı müziğinin tanıtılması. Anlatım
Beyin Fırtınası
11 Barok, Klasik dönem ''Vivaldi, Mozart''. Barok ve Klasik dönem özelliklerinin tanıtılması. Anlatım
Beyin Fırtınası
12 Romantik, Çağdaş dönem ''Schubert, Saygun''. Romantik, Çağdaş dönem özelliklerinin tanıtılması. Anlatım
Beyin Fırtınası
13 Müzikal Dinamikler, Entonasyon ''Kış''. Müzikal Dinamikler ve Entonasyon hakkında bilgi. Anlatım
Beyin Fırtınası
14 Çağdaş Türk Müziği, Ahmet Adnan Saygun Eserleleri. Çağdaş Türk Müziği. Anlatım
Beyin Fırtınası
15 Türler: Opera ,Caz, Pop, Rock, Arabesk, Türk Sanat Müziği, Halk Müziği. Müzik türlerinin özelliklerinin tanıtılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar