DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Müzeler ve Sanat Galerileri TTS   422 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Özlem USLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Müzelerin ve galerilerin eğitim amaçlı kullanımı ve bu yolla kültür, sanat ve değerlendirme çalışmaları. Ayrıca, Müzeler, kültürler ve uygarlıklar, müze ve sanat, müze ve eğitim, müze ve toplum konularında bilgi kazandırılması amaçlanır.
Dersin İçeriği
Müzecilik tarihi ve kuramları, toplumsal eğitim, koleksiyon yönetimi, sergi tasarım ve yönetimi, koruma politikaları ve yaklaşımları dersin ana konularını oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım farkındalığı geliştirme
2) Tekstil tasarımı ve moda konularında toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde bilgi toplama, duyurma ve uygulama becerisine sahip olmak.
3) Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
4) Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
5) Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
6) Estetik farkındalık gösterme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kültür, sanat, uygarlık, antropoloji ve sanat tarihi tanımlamaları. Müze ve toplum, etnoloji, etnografya ve arkeolojinin tanımlamaları. Bireysel Müze veya galeri gezisi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Beyin Fırtınası
2 Müze ve müzecilik tanımları, müze türleri, Müzelerin işlevleri, toplama, belgeleme, koruma, sergileme, eğitim işleri. Konu ile ilgili olarak yazılı literatürden ön araştırma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Dünyada ve Türkiye'de müzecilik ve müze eğitiminin tarihsel gelişimi, Dünyaca ünlü Müzeler Konu ile ilgili olarak yazılı literatürden ön araştırma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
4 Sanat müzeleri ve amaçları, Müze eğitimi nerelerde verilebilir, müze araştırmacısı, müze eğitimcisi. Müzecilik ve müze koleksiyonu tanıma, müze uzmanı. Konu ile ilgili olarak yazılı literatürden ön araştırma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
5 Projeksiyon ile dünya müzeleri ve Türk müzelerinden örnek gezintiler. Gezi öncesi ön anket ve araştırma çalışmaları ve müzeye ya da galeriye ilişkin araştırmalar... Konu ile ilgili olarak yazılı literatürden ön araştırma, görsellerin ve sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
6 Müze ve /veya Sanat galerisi Ziyareti. Müze ve öğrenme; müze ziyareti öncesi hazırlıklar..(Pandemi nedeniyle Online Müze turları) Gezi için gerekli izinlerin alınması (Pandemi nedeniyle Online Müzelerin araştırılması) Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
7 Müze ve öğrenme; müze ziyaretleri ve süreç sonrası faaliyetler. Bir müze rehberinin hazırlanması. (pandemi nedeniyle müzelerle ilgili sunumların online ortamda sunulacak dosya biçimlerinde hazırlanması ve paylaşılması) süreç dosyası hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Ziyaret sürecinde elde edilen bilgi ve dokümanların, hazırlanacak rehber, poster ve sunum için değerlendirilmesi süreç dosyası hazırlama Anlatım
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
10 Moda ve Tekstil Müzeleri, Müzelerde Tekstil örnekleri - Öğrenci araştırmaları ve sunumlar. Konu ile ilgili olarak yazılı literatürden ön araştırma, görsellerin ve sunum hazırlığı
11 Dünyaca ünlü Müzeler ve etkinlikleri (Online Geziler) Konu ile ilgili olarak yazılı literatürden ön araştırma, görsellerin ve sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Bireysel Çalışma
12 Türkiyedeki müzeler ve etkinlikleri ve Öğrenci sunumlarının gerçekleştirilmesi. Konu ile ilgili olarak yazılı literatürden ön araştırma, görsellerin ve sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
13 Sanat Galerisi ve / veya Müze ziyareti. Gezi için gerekli izinlerin alınması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
14 Disipline dayalı sanat eğitimi uygulamaları- Müze veya Sanat Galerisi Ziyareti Konu ile ilgili olarak yazılı literatürden ön araştırma, görsellerin ve sunum hazırlığı. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
15 Dünyaca ünlü Müzeler ve Öğrenci sunumlarının gerçekleştirilmesi Konu ile ilgili olarak yazılı literatürden ön araştırma, görsellerin ve sunum hazırlığı. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dosya Hazırlığı Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar