DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Diploma Projesi TT   406 8 0 1 10

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatma Engin ALPAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Araştırma, eskiz hazırlama ve tasarım paftalarını oluşturma süreçlerini ürün oluşturma izler.
Dersin İçeriği
Öğrenci baskı, giysi veya dokuma alanlarından birini seçtiği diploma projesini bir öğretim üyesinin danışmanlığında hazırlar. Proje bir tema doğrultusunda özgünlük, tasarım, teknik ve sunum yönleriyle jüri tarafından değerlendirilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
2) Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3) Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
4) Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
5) çizim halindeki bir koleksiyonu kumaş ve aksesuarlarla kalıbı çıkartılıp yüzey dekorasyonu yapılarak diikilmiş biçime dönüştürebilmeyi öğretir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diploma konusunun belirlenmesi araştırma
2 Araştırma yöntemleri ve sunum teknikleri konusunda bilgilendirme teknik araştırma
3 Araştırmaların kontrolü, metodolojik yönlendirmenin yapılması ve tez yazım kurallarının öğrenciye aktarılması sanatsal araştırma
4 Koleksiyonun çıkış noktasının belirlenmesi, malzeme ve teknik çözümlemelerin yapılması bilimsel araştırma
5 Eskiz ve tasarım aşamasına geçilmesi uygulama araştırması
6 Eskiz ve tasarım kontrolü tez yazım kurallarının araştırılması
7 Koleksiyonu oluşturacak tasarımların seçimi ve sunum paftalarıyla ilgili çözümlemelerin yapılması çizilen eskizlerden tasarım desenlerinin seçilmesi
8 Ara Sınav araştırma
9 Tasarım sürecinin sonuçlandırılması, Tüm projelerin eksiklerinin tamamlanması. Tasarım tartışmaları üretim sürecine geçiş. sunum araştırması
10 Üretim aşaması üretim araştırması
11 tez metninin kontrolü üretim sürecine girilmesi
12 Üretim aşaması ve tez metninin kontrolü tez yazımı ile ilgili düzeltmelerin yapılması
13 Üretim aşaması ve tez metninin kontrolü üretim aşaması için ön hazırlık
14 Üretim aşaması ve tez metninin basımı baskı için pazar arayışı
15 Jüri değerlendirmesinde öğrencinden beklenen performans ile ilgili bilgilendirme yapılması jüri değerlendirmesi için sunum provası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ürün reklamı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar