DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje TT   413 7 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatma Engin ALPAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEVİM TUĞBA ARABALI KOŞAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMine CERANOĞLU1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.HANDE BİLVAR1. Öğretim Grup:C
Prof. Dr.FATMA ENGİN ALPAT1. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Araştırma, eskiz hazırlama ve tasarım paftalarını oluşturma süreçlerini ürün oluşturma izler. Araştırmalarını tez olarak hazırlanır.
Dersin İçeriği
Öğrenci baskı, giysi veya dokuma alanlarından birini seçtiği diploma projesini bir öğretim elemanının danışmanlığında hazırlar. Proje bir tema doğrultusunda özgünlük, tasarım, teknik ve sunum yönleriyle jüri tarafından değerlendirilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uzmanlık alanıyla ilgili seçtiği konu kapsamında metodolojik araştırma yapabilir
2) Tez konusu kapsamında Yaratıcı ve özgün fikirlerini tasarıma dönüştürebilir ve problemleri çözebilir
3) Koleksiyonunu; Tasarım ölçütleri kapsamında oluşturabilir
4) Koleksiyonunu oluştururken; tasarladığı ürünlerin malzeme ve üretim tekniği seçimini yapabilir
5) Hazırladığı koleksiyonu; etik değerlere uygun ve belirlenen sunum gününde jüri karşısında görsel hazırlık ile sözel olarak sunabilmesi ve savunabilmesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtılmsı. Araştırma yöntemleri ve sunum teknikleri konusunda bilgilendirme. Araştırma
2 Literatür araştırması, malzeme, teknik, konu, form, dönem, akım, eğilimler esaslı araştırma. Daha önce yapılmış çalışmalar ve kaynaklar. Minimum 5 adet Kitap. 5 adet süreli yayın araştırılacaktır. Araştırma
3 Proje konusunun belirlenmesi Araştırma
4 Konuların belirlenmesi için dilekçe teslimi. Araştırma
5 Literatür araştırması Araştırma
6 Literatür araştırması Araştırma
7 vize-Tüm araştırmalar; ''Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kuralları''na uyan, minimum 600 satır olacak şekilde ciltli tez şeklinde teslim edilecektir. Araştırma
8 Ara Sınav Ara sınav
9 Hikaye Panosu hazırlıkları. (Max. 8 renk içeren renk paleti ve görsel sunumdan oluşmalı.) Araştırma
10 Hikaye Panosu hazırlıkları. (Max. 8 renk içeren renk paleti ve görsel sunumdan oluşmalı.) Araştırma
11 Hikaye Panosu teslimi. Araştırma
12 Eskiz ve tasarım aşamasına geçilmesi. Araştırma
13 Eskiz ve tasarım kontrolü Araştırma
14 Eskiz ve tasarım kontrolü, malzeme ve teknik çözümlemelerin yapılması Araştırma
15 Koleksiyonu oluşturacak tasarımların seçimi ve sunum paftalarıyla ilgili çözümlemelerin yapılması Araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yaryıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar