DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Baskı Tasarım 1 TT   237 3 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatma Engin ALPAT
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATMA ENGİN ALPAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin yaptıkları araştırmalar doğrultusunda özgün fikirler üreterek renk, doku, form ve yüzey ilişkilerini algılamalarını sağlamak
Dersin İçeriği
Çeşitli konular seçilerek ve konuya ait birimleri kullanarak tekstil yüzeyleri için kumaş baskı tasarımları yapmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) baskı tasarım için; nasıl renk seçeceğini, deseni nasıl oluşturacağını öğrenir.
2) Tekstil tasarımı için gerekli olan araç-gereç ve malzeme bilgisine sahip olabilmesi
3) Tekstil tasarımla ilgili malzeme ve kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmesi
4) Tasarım öğeleri hakkında bilgi sahibi olabilmesi ve bunları tekstil tasarımında etkin olarak kullanabilmesi,
5) Çeşitli malzeme ve tekniklerle farklı dokular elde edebilmesi,
6) Tekstil tasarımında rengi etkin bir şekilde kullanabilmesi
7) tekstil kumaş baskı tasarımında raportlama yöntemlerini kullanabilmesi
8) Desen tasarımını baskı işlemi için hazırlar. Desen tasarımında, desenin farklı planlarının kopyasını hazırlar. . Baskı atölyesindeki boyaların özelliklerini açıklar.
9) .Desenin renk varyanları için gerekli boya karışımlarını hazırlar. 2.1 . İlk desenin renk düzenlemesinden hareketle varyant zemin renklerini belirler. 2.2 . Desende kullanılan diğer motiflerin varyant renklerini belirler. 2.3 . Tüm varyant renkleri için boya karışımlarını uygular.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 textil baskı tasarımı için doğadan konu araştırması yapmak konu ile ilgili doğada gözlem yapmak
2 doğal obje araştırması konusunda yönlendirmek doğadan renkli objeler toplamak
3 öğrencinin renk araştırmalarını düşüncelerini somut hale dönüştürmek,bu konuda çalışmalar yapmak. doğadan renkli objeler toplayarak renk gurupları oluşturmak
4 doğadan çalışma , çizgi ile ifadesi ve çizgi ile kompozisyon çalışmak üzere çeşitli objeler hazırlamak
5 doğadan çalışma , çizgi ile ifadesi ve çizgi ile kompozisyon çalışmak üzere çiçek-yaprak gibi objeler hazırlanır
6 desen oluşturmak için yapılan çizimlerden büyük orta ve küçük boy motiflerin seçilmesi yatay çizgi çalışmaları
7 raport tekrarına göre motiflerin kağıda geçirilmesi dikey çizgi çalışmaları
8 Ara Sınav araştırma
9 şal tasarımı Baskı çalışmalarına devam, öğrencilerin uygulamalarının eleştirilmesi. pazar araştırması
10 Baskı atölyesindeki malzemeler ve araçlar hakkında bilgilendirme ve baskı hazırlık aşaması tema raştırması
11 hazırlanan raportlu çizimin boyama için resim kağıdına aktarılması desen araştırması
12 Desen planlarının üst üste çakıştırılması ile oluşabilecek desen hatalarının kontrolü ve düzeltilmesi. eskiz
13 desenin ecoline ve suluboya tekniği ile boyanması tarihsel süreçte ekose örnekleri
14 kravat tasarımı ekose eskizi
15 eşarp tasarımı proje sunumu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları proje sunumu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar