DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dokuma Tasarım 4 TT   324 6 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Havva HALAÇELİ METLİOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders öğrencinin, çift katlı dokuma yapılar kullanarak bir fikrin eskiz aşamasından ürüne dönüşmesine kadar geçen süreçte(araştırma, taslak, eskiz, tasarım, malzeme seçimi, üretim, sunum) tasarım ölçütlerini giysilik ve/veya ev tekstiline dönük kumaş koleksiyonları oluşturmada kullanımını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Koleksiyon oluşturma evrelerinin, başta moda kavramı olmak üzere anlatılması. Güncel trendler doğrultusunda oluşturulacak giysilik ve ev tekstiline yönelik dokuma kumaş tasarım koleksiyonlarının hazırlanması,bilgisayar destekli programda varyantlarının hazırlanması, sunumu ve armürlü dokuma tezgahında prototip tasarımların çözümlenerek dokunması. Armürlü ve Jakarlı tasarımların farklarının anlaşılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Moda trendlerini yorumlayarak orijinal bir tema geliştirebilme.
2) Görsel kaynaklardan yararlanarak yaratıcı, yenilikçi, özgün estetik yaklaşımlar geliştirebilme
3) Eskizler hazırlar, tasarım kriterleri, ve malzeme, renk, yapı ve iplik ile senteze ulaşarak dokuma kumaş yaratır
4) çift katlı kumaş yapıları ile tasarım geliştirir
5) Kumaş koleksiyonunu yaratıcı ve yenilikçi biçimde sunabilir
6) armürlü ve jakarlı kumaşlar hakkında bilgi sahibi olur
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çift katlı kumaş yapılarının anlatımı: torba yapı için hazırlık aşamaları iki renkli çözgü çekilmesi, dokuma tezgahının hazırlanması Anlatım
Gösterip Yaptırma
2 çift katlı kumaş , torba, bağlantılı yapılar ve uygulamaları torba yapı, değişen yüzlü, atkı ve çözgü bağlantılı çift katlı yapılarla ilgili örgü , tahar armür planı hazırlanması Anlatım
Gösterip Yaptırma
3 Sezon, ev tekstili trendleri ile ilgili öneriler, renk ve doku analizleri piyasadaki ev tekstili, döşemelik kumaş araştırması Proje Temelli Öğrenme
4 Tema seçimi ve eskiz çalışmaları Malzeme araştırması Proje Temelli Öğrenme
5 Teknik çözümleme ve kombin çalışmaları İplik ve Malzeme araştırması Proje Temelli Öğrenme
6 Dokuma uygulamaları Tezgah üzerinde kombin araştırması Proje Temelli Öğrenme
7 Dokuma uygulamaları Tezgah üzerinde kombin araştırması Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Bilgisayar destekli tasarım programında sunum önerisi geliştirme Proje / Tasarım
9 Sezon ilkbahar yaz- giysilik kumaş trendleri , yüzey tasarım, doku trendleri üzerine görüş alış-verişi piyasadaki giysilik ve aksesuar amaçlı kumaş araştırması Proje / Tasarım
10 Öğrencilerin belirli bir hedef kitle belirleyerek tasarım problemi oluşturması pazar ve marka araştırması Proje / Tasarım
11 Problemin çözümüne dönük öneriler: kullanım yeri, yaş, cinsiyet, tema ve bu verilere bağlı oluşturulan eskizler Malzeme araştırması Proje Temelli Öğrenme
12 eskiz ve temanın uyumluluğu üzerine seçim yapma, özgün çözümler üretme Malzeme ve renk araştırması Proje Temelli Öğrenme
13 Seçilen eskizlerin, malzeme, teknik, strüktür seçimi ile dokumaya aktarılması teknik çözümleme Proje Temelli Öğrenme
14 koleksiyon oluşturmak için dokuma uygulamaları kombin araştırma Proje Temelli Öğrenme
15 dokuma uygulamaları kombin oluşturma Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sunum araştırma Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar