DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Baskı Tasarımı 5 TTS   425 7 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatma Engin ALPAT
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATMA ENGİN ALPAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Farklı konularda koleksiyon çalışması yapabilmesi
Dersin İçeriği
Ev tekstili ve giysilik tekstillerde kullanıma yönelik tekstil dijital baskı desen tasarımları tasarlamak ve uygulamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endüstriyel tekstil baskı tasarım ve üretim sürecini kavrayabilmesi
2) Belirli bir amaca yönelik tekstil kumaş baskı tasarım koleksiyonu hazırlayabilmesi
3) endüstriyel veya sanatsal tekstil baskı tasarım desenlerine photoshop gibi software programlarla bilgisayar ortamında varyant yapmayı öğretir
4) digital tekstil baskı tekniğini kullanmayı öğretir
5) Kağıt üzerinde tekstil desenleri için kullanılabilen boyama ve çizim tekniklerini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje tanıtımı: Serbest konu ile koleksiyon çalışmaları vurgulanır ve örnek portfolyolar incelenir. Dersle ilgili ön araştırma yapılmalı
2 Araştırma ve konu seçimi Dersle ilgili ön hazırlık yapılmalı
3 seçilen konu ile ilgili moodboard hazırlama Dersle ilgili teknik ve tasarım malzemeleri getirilmeli.
4 doğal obje araştırması ve eskiz çizimleri Dersle ilgili teknik ve tasarım malzemelerin tanınması sağlanmalı
5 seçilen objelerle ilgili eskiz çizimleri Dersle ilgili teknik kavramların tanınması sağlanmalı
6 belirlenen eskiz çalışmalarından baskılı yüzey düzenlemesine geçilmesi Dersle ilgili eskiz çizimi yapılmalı
7 Asıl tasarımın kağıt üzerine taşınması boya denemeleri ve renk seçimi çizilen eskizlerin belirli sayıda seçilmesi sağlanmalı
8 Ara Sınav vize
9 Proje tanıtımı: 4 birimden oluşan kombin çalışması ve varyant hazırlama hazırlanan desenlerin renk uyumunun kontrolü
10 varyantlar için yeni düzenlemelerin yapılması konu saptama
11 pazar araştırması piyasa araştırması
12 varyant paftalarının hazırlanması ve kağıda çizimi tasarım ile ilgili birimlerin belirlenmesi
13 varyantlarda farklı boyama denemeleri yapılması belirlenen sayıda eskiz çizimi
14 ana tasarım ve varyantların tamamlanması tasarım ürünlerinin belirlenmesi
15 ana tasarımın digital baskı olarak kumaşa basılması ve portfolyo hazırlanması uygulama sürecinde renk doku ve malzeme belirleme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar