DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Giysi Tasarımı 3 TTS   427 7 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hande BİLVAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HANDE BİLVAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
El çizimi ya da bilgisayar ortamında hazırlanmış olan özgün tasarımların , dijital ortamda metraj desene dönüştürülmesi ve ürüne yönelik giydirme yöntemleri kullanarak etkili sunumlar oluşturabilmesi.
Dersin İçeriği
Öğretim görevlisi öğrencilere, bilgisayarı oluşturan temel yazılım ve donanımları, bilgisayar destekli tasarıma yönelik temel bilgileri, sayısal görüntü işleme ilkelerini ve Adobe Photoshop görüntü işleme yazılımını farklı tekstil gruplarına yönelik tasarımlar yaratabilmeleri amacıyla uygulamalı olarak öğretir. Öğrenciler tasarım-çizim becerisini geliştirici ve Adobe Photoshop görüntü işleme yazılımını etkin kullanmaya yönelik ödev ve projeleri hazırlayarak sunarlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçive özgün yapıtlara dönüştürebilme
2) )Tekstil tasarımıve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgilerikullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
3) Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve tekniklerikullanabilme ve çeşitli renkkombinasyonlarıgerçekleştirebilme
4) Estetik farkındalık gösterme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje konusu doğrultusunda ve yapılan açıklamalaraltında, etkilenme noktaları, catwalkgörüntüleri, teknikçizimler, renkkartelasıve tasarımlar üzerine, Konu aktarımıve bilgilendirme konu ile ilgili eskiz çalışmaları
2 Sezon trendigöz önünde bulundurularak, form, kesim, renk, doku, desen, malzeme araştırılmasıve rapor şeklinde sunumu. konu ile ilgili eskiz çalışmaları
3 Belirlenen hedefkitleye yönelikform, malzeme ve teknik özellikler çerçevesinde koleksiyon planlamasıyapılarak eskiz ve tasarım çalışması. konu ile ilgili eskiz çalışmaları
4 Hikaye Panosu hazırlama ve eskiz çalışmaları. konu ile ilgili eskiz çalışmaları
5 Eskizlerin onaylanmasıve Tasarım paftalarında yeralacakartistikçizimler üzerinde çalışma. konu ile ilgili eskiz çalışmaları
6 Tasarım paftalarında yeralacakartistikçizimler üzerinde çalışma. konu ile ilgili eskiz çalışmaları
7 Hikaye Panosu ve tasarım paftalarının hazırlığı konu ile ilgili eskiz çalışmaları
8 Ara Sınav konu ile ilgili eskiz çalışmaları
9 Literatür ve piyasa araştırmas. Haute couture tasarımlara yönelik defilelerin incelenmesi. Doğadan esinlenen form, kesim, renkve doku araştırması. Proje konusunun belirlenmesi. konu ile ilgili eskiz çalışmaları
10 Proje konusuna yönelik eskiz çalışmaları. konu ile ilgili eskiz çalışmaları
11 Eskiz DosyasıTeslimi Öğrencilerle birlikte eskiz dosyası üzerinde inceleme ve tasarımların seçimi. Tanıtım paftası hazırlığı Uygulamasıyapılacak ürünlerin teknik açılımlarının çizimive detaylandırılması konu ile ilgili eskiz çalışmaları
12 Tanıtım paftası hazırlığı. konu ile ilgili eskiz çalışmaları
13 Tanıtım paftası hazırlığı. Uygulama aşaması konu ile ilgili eskiz çalışmaları
14 Tasarımların, çizime aktarılma yöntemlerinin gözden geçirilmesi. konu ile ilgili eskiz çalışmaları
15 Tanıtım paftası sunumu ve tüm çizimlerin tamamlanmasıgerekmektedir. konu ile ilgili eskiz çalışmaları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları konu ile ilgili eskiz çalışmaları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar