DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kumaş Yapı Bilgisi 1 TT   103 1 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sevim Tuğba ARABALI KOŞAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEVİM TUĞBA ARABALI KOŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders; kumaşın tanımı, nitelikleri ve genel özellikleri hakkında bilgiler vermeyi, dokuma ve örme kumaşların,dokusuz yüzeylerin temel yapılarını, dokuma ve örme kumaşların türlerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını ayrıntılı olarak incelenmeyi ve bu bilgiler doğrultusunda kumaş örnekleri üzerinden analiz yapılmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Kumaşı iyi tanıması, kumaşın kullanım alanını iyi belirlemesi ve kumaşın analizini yapabilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kumaşların genel özelliklerini, kumaşlarda aranan temel nitelikleri analiz eder.
2) Kumaş yapısını etkileyen faktörleri çözümler.
3) Kumaş türlerini ayırt eder.
4) Dokuma, örme ve dokusuz yüzey kumaşları tesbit eder.
5) Kumaş türlerinin kullanım alanlarını ve kullanım alanlarına göre oluşabilecek farklılıkları ayırt eder.
6) Kumaşın kullanım alanını ve analizini yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kumaşın Tanımı, Sınıflandırılması,Türleri ve Kumaşların Genel Özelliklerinin Kumaş Örnekleriyle Anlatımı yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Kumaş Yapısını Etkileyen Faktörler yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
3 Dokuma Kumaş Nedir ,Özellikleri Nelerdir yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
4 İplik Türleri ve Özellikleri, İplik Numaralama Sistemleri yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Dokuma kumaş türlerinin hammaddelerine göre incelenmesi yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Pamuklu kumaşlar ve özelliklerinin, pamuklu kumaş türlerinin ve özelliklerinin kumaş örnekleriyle anlatımı yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
7 Yünlü kumaş türlerinin ve özelliklerinin kumaş örnekleriyle anlatımı yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
8 Ara Sınav yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
9 Keten, Rami kumaş türlerinin ve özelliklerinin kumaş örnekleriyle anlatımı yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Yazılı Sınav
10 Suni ve Sentetik kumaş türlerinin ve özelliklerinin kumaş örnekleriyle anlatımı yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
11 Dokuma Kumaşlara Uygulanan Özel Bitim İşlemleri yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
12 Dokusuz Yüzeyler ve Özellikleri yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
13 Örme Kumaşlar ve türleri yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
14 Örme kumaşların Özellikleri ve Üretim Biçimleri yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
15 Kumaş üretici ya da satıcılarından kumaş araştırmaları. yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yararlanılan kaynaklardan hareket edilerek tanımlar verilir. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar