DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mekan Tekstillerinde Koleksiyon Oluşturma TTS   329 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sevim Tuğba ARABALI KOŞAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEVİM TUĞBA ARABALI KOŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin güncel mekan ve dekorasyon anlayışı hakkında süreli yayınları araştırmaları, mekan-tekstil ilişkisini irdelemeleri beklenmektedir. Mimariye bağlı dekorasyon tarzları ve bunlara özgü tekstiller araştırılacaktır. Güncel eğilimler doğrultusunda, hedef kitleye uygun tema belirleyerek, bu temanın alt başlıklarını oluşturan kavramları sorgulamaları ve bunu raporlamaları istenmektedir. Özgün görsel malzemeden oluşan bir hikaye panosu hazırlayan öğrencilerin, buradan hareketle temayı yansıtacak renk, doku, desen çalışmaları yapmaları ve bir eskiz defteri hazırlamaları gerekmektedir. Eskiz aşaması her türlü teknik ve malzemenin serbest olduğu bir süreçten, derste yapılan eleştiriler ve çözümlemeler doğrultusunda amaca yönelik daha özelleşmiş bir sürece doğru gelişecektir. Her derste de bu sürecin amaca ve ürüne uygun işlemesine dikkat edilecektir. Tasarımların ürüne dönüşme aşamasında ise bilgisayar teknolojisinden yararlanılacak ve teknik çözümleme yapılacaktır. Uygulama aşamasında üretilecek iç mekan tekstilinin kullanım yeri, kumaş bileşimi, hedef kitlesi, üretim tekniği, maliyet vb. gibi unsurları sürekli olarak irdelenmesi gereken noktalar olacaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, belirli bir tema doğrultusunda farklı tekstil teknikleri kullanılarak iç mekan tekstilleri tasarlanırken uyulması gereken önemli teknik ve estetik noktaları, tasarım-ürün-mekan ilişkisi göz önünde bulundurularak çözmeyi, tasarımları ürüne dönüştürmeyi ve bunlarla birlikte kullanılacak alternatif tasarımları üretmeyi öğretmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hazırladığı özgün görsel kaynaklardan yararlanabilmesi
2) Çıkış noktasına uygun, yaratıcı, yenilikçi, özgün estetik yaklaşım geliştirebilmesi
3) Genel dekorasyon tarzlarını ayırt edebilmesi
4) Kullanılacak mekana uygun ürün tasarımları ve bunlara uygun kombin tasarımlar yapabilmesi
5) Seri üretim yapabilecek şekilde teknik çözümlemesi
6) Tasarımları ürüne dönüştürürken kumaş kompozisyonuna ve desene uygun malzeme seçebilmesi
7) Tasarlanmış ve üretilmiş bir baskılı ürünün etkin bir şekilde sunabilmesi
8) Hazırladığı tasarımı ürün haline getirebilmesi beklenmektedir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Verilen bir tasarım teması üzerine araştırma yapılması, kavramların irdelenmesi araştırma
2 Sezonun Heimtextile'deki ev tekstili, Maison Objet fuarındaki dekorasyon eğilimlerinin incelenmesi araştırma
3 Hikaye panosunun hazırlanması araştırma
4 İrdelenen kavramların doku, desen, renk olarak görselleştirilmesi çalışmaları araştırma
5 Eskiz çalışmaları araştırma
6 Eskiz çalışmaları araştırma
7 Tasarım çalışmaları, kompozisyonlarının oluşturulması araştırma
8 Ara Sınav araştırma
9 Tasarım çalışmaları, kompozisyonlarının oluşturulması araştırma
10 Tasarım çalışmaları, renk etüdlerinin yapılması araştırma
11 Tasarım çalışmaları paftaların hazırlanması araştırma
12 uygulama çalışması araştırma
13 uygulama çalışması araştırma
14 Tasarım ve Uygulama Çalışmalarının değerlendirilmesi araştırma
15 Tasarım ve Uygulama Çalışmalarının değerlendirilmesi araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar