DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Lif Sanatı TTS   431 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sevim Tuğba ARABALI KOŞAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEVİM TUĞBA ARABALI KOŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Geleneksel ve yeni tekstil malzemeleri ve tekstil teknikleriyle melez karışımlar yaparak sanatsal ifade oluşturmak üzere çalışmalar yapmak, geçmişte ve günümüzde gerçekleştirilen önemli örnekler incelendikten sonra 2 ya da 3 boyutlu tasarım-sanat çalışmaları yapmak, lif sanatının evrensel dilini yaratıcı düşünce ile görsel organizasyonlara taşımaktır.
Dersin İçeriği
Geleneksel ve yeni tekstil malzemeleri ve tekstil teknikleriyle melez karışımlar yaparak sanatsal ifade oluşturmak üzere sanatsal çalışmalar yapmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eski ve yeni tekstil tekniklerini bilmesi ve uygulayabilmesi,
2) Sanat ve tasarımdaki yenilikleri takip edebilmesi,
3) Lif sanatının evrensel dilini öğrenebilmesi,
4) Sanatı uygulama aşamasında yeterli bilgi ve donanıma sahip olabilmesi,
5) Sanatsal çalışmalarındaki yaratıcı ve yenilikçi bakış açısını tekstil sanatına yansıtabilmesi
6) Farklı tekstil tekniklerini uygulaması beklenmektedir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanatsal tekstiller üzerine bir tanıtım sunumu tanıtım materyali Anlatım
2 lif sanatı üzerine bir tanıtım sunumu tanıtım materyali Anlatım
3 Temaların belirlenmesi araştırma Alıştırma ve Uygulama
4 Temaların doğrultusunda eskiz çalışmalarının yapılması malzeme ve konu araştırması Alıştırma ve Uygulama
5 Eskiz çalışmaları malzeme ve konu araştırması Proje Temelli Öğrenme
6 Eskiz değerlendirmesi, tartışma ve öneriler malzeme ve konu içeriğine uygun eskiz çalışmaları için gerekli araştırmalar Alıştırma ve Uygulama
7 Malzeme araştırması malzeme ve konu içeriğine uygun eskiz çalışmaları için gerekli araştırmalar Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav dönem ödevi hazırlığı ve uygulama süreci
9 Uygulama çalışmaları (Atölye) malzeme ve konu içeriğine uygun uygulama çalışmaları için gerekli araştırmalar Proje / Tasarım
10 Uygulama çalışmaları (Atölye) malzeme ve konu içeriğine uygun uygulama çalışmaları için gerekli araştırmalar
11 Uygulama çalışmaları (Atölye) malzeme ve konu içeriğine uygun uygulama çalışmaları için gerekli araştırmalar
12 Uygulama çalışmaları (Atölye) malzeme ve konu içeriğine uygun uygulama çalışmaları için gerekli araştırmalar Proje / Tasarım
13 Uygulama çalışmaları (Atölye) malzeme ve konu içeriğine uygun uygulama çalışmaları için gerekli araştırmalar
14 Uygulama çalışmaları (Atölye) malzeme ve konu içeriğine uygun uygulama çalışmaları için gerekli araştırmalar
15 Sergi -Sunum malzeme ve konu içeriğine uygun uygulama çalışmaları için gerekli araştırmalar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ürün ve dosya teslimi Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar