Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I
(AIT101)
3 1 3 1 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 1 3 3 1 3 1
Atölye Çalışmaları
(ILT417)
2 2 3 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 2 5 4 5 5 4
Atölye Çalışmaları 2
(ILT402)
2 2 3 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 4
Ayrımcılığa Karşı Dersler
(ILT412)
4 3 3 3 3 2 2 2 3 1 1 2 1 1 - 1 2 2 3 -
Batı Avrupa Kültürüne Giriş: Sosyal Yaşamda Pratik Hollandaca
(AS218)
2 1 - 3 - 1 - 4 3 2 3 - 1 1 5 2 1 3 2 2
Belgesel
(AS319)
3 4 3 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 5 1 5 4 4 3 3
Çağdaş Dünya Sinaması
(AS202)
3 4 5 3 3 4 3 5 2 5 2 2 5 5 2 3 2 2 3 2
Çağdaş Siyasal Düşünceler
(AS212)
4 5 5 2 3 5 5 2 3 5 3 5 4 5 1 3 3 2 3 4
Çatışma Çözümlemesi
(ILT405)
1 - - 3 - - - 5 - 3 4 2 - 3 - - - - 3 -
Çocuk Hakları ve Medya
(AS413)
4 2 2 3 1 2 2 3 3 3 1 2 3 2 - 2 3 2 3 4
Dilbilime Giriş
(ILT121)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ekonomi
(ILT205)
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 3 4
Enformasyon Ağları
(ILT320)
5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 3 3 3 3 1 4 5 3 3 3
Felsefeye Giriş
(ILT122)
3 2 2 3 3 2 2 1 3 2 1 2 2 3 - 1 1 1 3 1
Fotoğraf Uygulamaları
(AS205)
1 1 4 2 5 - 3 4 5 5 3 5 5 5 1 5 2 4 3 2
Gazete Yazı Türleri
(ILT419)
4 3 5 4 4 4 3 5 2 5 4 5 3 4 - 3 3 4 3 1
Gazetecilik Uygulamaları
(ILT322)
2 2 4 4 1 3 4 5 2 5 5 5 5 5 - 5 4 4 5 3
Görsel Medya Uygulamaları
(AS318)
2 1 4 4 5 2 3 4 5 2 4 4 5 5 2 3 2 5 4 1
Gündelik Hayat İncelemeleri
(AS404)
5 - - 2 2 3 - 3 - 4 5 - 3 5 - - - - - -
Haber Toplama ve Yazma Teknikleri
(ILT210)
1 1 2 3 - - 1 5 5 5 5 1 4 5 - 5 4 5 5 3
Halk Bilimi
(AIS323)
4 2 4 4 2 4 1 2 2 - 1 3 3 5 3 3 3 3 3 1
Halkla İlişkiler Plan ve Uygulamaları
(AS316)
2 2 4 5 2 1 4 3 5 2 5 5 3 5 - 3 4 4 5 4
Hukukun Temel Kavramları
(ILT124)
5 2 - - - - - - - 5 5 5 4 5 - - - - - -
İçerik Çözümlemesi
(AS411)
4 3 3 3 1 2 2 1 3 2 1 2 1 1 - 1 3 2 3 -
İkna ve Modern Retorik
(ILT406)
2 - 2 4 4 4 4 5 - 4 3 - - - - 3 4 4 - -
İleri Fotoğraf Uygulamaları
(AS306)
1 1 3 4 4 3 2 5 5 5 3 5 5 5 1 5 2 5 4 3
İletişim Biçimi Olarak Grafik
(AS210)
2 1 5 3 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 4 3
İletişim Hukuku
(ILT202)
4 4 4 3 3 4 5 3 4 5 3 5 5 3 2 5 4 3 4 5
İletişim Tarihi
(ILT104)
5 5 4 5 4 5 4 - - 4 - - - - - 3 3 3 - 3
İletişim ve Etik
(ILT301)
3 4 4 2 3 5 5 3 3 5 3 5 4 4 2 5 5 3 3 5
İletişime Giriş
(ILT103)
5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 2 3 4 3 - 5 3 5 2 2
İmaj Yönetimi
(ILT307)
- - - 5 5 - 5 5 5 - 5 - 5 - - - - - 5 4
Kent Kimlik İletişim
(AS422)
3 3 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3
Kişilerarası İletişim
(AS418)
4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 2 4 4 5 4 3
Kitle İletişim Kuramları
(ILT203)
5 5 5 5 5 5 3 2 - 5 5 5 - 3 - 3 4 3 - -
Kültürel Antropoloji
(AIS324)
4 3 4 2 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 1 4 4 4 2 2
Kültürlerarası İletişim
(ILT302)
4 5 4 3 3 5 5 4 4 5 3 4 4 3 2 4 3 2 3 3
Medya İçin Bilgisayar Uygulamaları
(ILT305)
1 2 2 3 1 1 2 3 4 3 3 3 5 5 1 4 2 5 4 2
Medya Planlaması
(AS409)
3 3 3 2 2 - - 3 2 3 4 1 - 3 - 4 2 2 3 4
Mesleki İngilizce
(AS209)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mesleki İngilizce 2
(AS208)
1 3 3 2 2 1 3 3 1 4 4 2 4 3 4 3 4 - 1 -
Metin Çözümlemesi
(ILT303)
4 3 3 2 1 2 2 1 3 2 3 2 3 1 - 1 3 2 3 -
Mitoloji
(AS330)
2 2 2 3 3 5 3 4 5 5 5 3 5 5 2 3 3 3 4 2
Modernleşme ve Popüler Kültür
(AS206)
4 3 3 2 1 3 2 1 3 3 1 2 3 1 - 2 3 2 3 -
Psikolojiye Giriş
(ILT120)
4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 - 4 3 4 3 3
Sağlık İletişimi
(ILT306)
3 - - 4 4 5 4 4 1 4 2 4 2 2 - 4 4 - 3 4
Sağlık İletişimi Uygulamaları
(AS414)
- - - 4 3 - 4 4 4 3 4 5 3 2 - 4 4 4 3 3
Sanat ve Estetik
(AIS222)
2 2 4 3 3 3 2 2 3 4 2 4 3 4 2 4 2 4 1 1
Sanat ve İletişim
(AS317)
3 1 3 3 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 1 2 3 4 3 1
Senaryo Yazımı
(AS315)
2 3 4 4 3 3 4 5 5 4 4 3 5 5 2 4 3 3 3 4
Sinama Tarihi
(AS207)
5 4 4 4 3 3 2 2 1 3 2 2 5 5 1 2 2 2 3 2
Sinema Sosyolojisi
(AS332)
5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 - 4 4 2 4 3
Siyasal Düşünce Tarihi
(AS203)
3 2 3 2 3 5 4 2 3 4 2 4 4 2 1 2 2 2 3 3
Siyasal İletişim
(ILT407)
4 4 4 3 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 2 4 4 2 4 4
Siyaset Bilimine Giriş
(ILT102)
4 4 3 3 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 2 4 4 2 3 4
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
(ILT207)
3 1 - 2 5 4 5 - - 4 4 2 1 5 - 2 - 3 3 1
Sosyal ve Kültürel Antropoloji
(ILT208)
4 1 3 3 3 5 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 1 2 1 1
Sosyoloji
(ILT125)
4 4 4 3 2 2 1 1 3 3 2 2 2 2 - 1 1 1 2 -
Sözlü ve Yazılı İletişim Becerileri 1
(ILT123)
5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 3 3 5 - 4 4 5 4 4
Sözlü ve Yazılı İletişim Becerileri 2
(ILT126)
5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 - 4 4 4 3 4
Staj Değerlendirme
(ILT410)
2 2 4 4 5 4 5 5 2 4 4 3 5 5 1 3 4 5 5 3
Televizyon Eleştirisi
(AS324)
4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Temel Fotoğrafçılık
(ILT111)
2 1 3 2 4 2 2 5 5 5 3 4 5 5 1 5 3 5 2 2
Topluma Hizmet Uygulamaları
(ILT313)
4 1 2 2 - 3 4 4 5 4 5 5 4 3 - 3 1 3 3 3
Tüketici Davranışı
(AS313)
3 3 5 3 5 5 3 4 2 - - 2 2 3 - 2 - 3 3 3
Türkiye de Siyasal Hayat
(ILT318)
3 3 3 3 3 5 4 3 4 5 3 4 4 4 2 4 3 1 3 4
Uluslararası İletişim Politikaları
(AS402)
5 5 5 5 2 3 5 5 2 5 5 5 3 3 - 5 3 - - 4
Uygarlık ve Sanat Tarihi
(AS201)
- - 2 3 3 4 2 2 1 3 2 4 4 3 - 4 - - - -
Veri Analizi
(ILT206)
2 2 2 3 1 3 1 1 1 1 4 1 - - - - - - - -
Yeni Medya Çalışmaları
(ILT204)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yönetim Bilimi
(ILT309)
4 5 4 3 3 5 5 4 4 5 4 5 4 4 2 3 3 3 5 4
İlişkili ders sayısı / 71 66 62 61 68 64 62 64 66 62 66 67 64 63 65 37 64 61 60 61 56
İlişki ağırlığı 21617921722721322522223921626124023423925277223190197201165
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir