DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Fotoğrafçılık ILT   111 1 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ
Dersi Verenler
Özcan Agaoglu1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı,amatör fotoğrafçılıkla ilgili temel kavramların kazanılması, fotoğraf tarihiyle ilgili temel bilgi edinilmesi ,fotoğrafla ilgili malzemelerin tanınması ve bunların kullanım becerisinin kazanılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında, Fotoğraf makinelerinin değişik ölçütlere göre sınıflandırılması ve fotoğrafik görüntünün tarihi hakkında bilgiler verilecektir. Fotoğraf makinesi parçaları, Diyafram ve örtücü özellikleri, Objektif ve türleri açıklanacaktır. Objektif kalitesi, optik bozunumlar ve netleme sistemleri açıklanacak ve Fotoğraf makinesinin diğer parçaları uygulamalı bir şekilde gösterilecektir. Işık ve ışık ölçümü, Pozlama modları ve Değişkenler arası bağıntılar,Filmler, özellikleri ve yapıları açıklanarak fotoğrafın oluşumundaki süreçler uygulamalı olarak anlatılacaktır.Teknolojik Fotoğrafçılıktaki gelişmeler ve Dijital Fotoğrafçılık, yardımcı fotografik aksesuarlar ve flaş kullanımı açıklandıktan sonra Görsel Kompozisyon, İçerik ve anlam yaratım süreçleri ve Medyada fotoğrafın kullanımı çerçevesinde tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fotoğrafçılıkla ilgili temel kavramları tanır.
2) Fotoğraf görüntüsünün oluşum süreçlerini anlayabilir.
3) Fotoğrafçılıkta kullanılan sayısal ve analog teknolojilerin işleyişini anlayabilir.
4) Fotoğrafta kompozisyonun temellerini anlayabilir.
5) Fotoğrafta içerik ve anlam ilişkisini kurabilir.
6) Fotoğrafın medyadaki kullanımı ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fotoğraf Nedir. Fotoğrafın Değeri. Okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
2 Fotoğrafın Tarihi Okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
3 Fotoğraf Makinaları ve Sınıflandırmaları Okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
4 Objektifler Okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
5 Diyafram ve Enstantane Okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
6 Vizör ve Alanderinliği Okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
7 ASA ve Filtreler Okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
9 Kompozisyon I Okuma Ödev
Proje / Tasarım
10 Kompozisyon II Uygulama Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
11 Kompozisyon III Uygulama Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
12 Uygulama Uygulama Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Uygulama Uygulama Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Fotoğraf Okuma ve Çalışmaların Değerlendirilmesi Uygulama Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Uygulama Uygulama Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama Ödev
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar