DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Radyo Televizyon ve Sinemanın Temel Kavramları ILT   212 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Berin YOCA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dürdane Merve TARLABÖLEN SOLMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, radyo, televizyon ve sinema yapımlarında kullanılan kuram, kavram ve tekniklerin tanıtımı amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Radyo, televizyon ve sinema yapımlarında kullanılan kuram, kavram ve tekniklerin tanıtımının amaçlandığı derste, ayrıca yapım türleri, evreleri ve sınırlılıkları incelenecek; yapımda çalışacak elemanlar tanıtılacak; kamera, ışık, ses, kurgu, görüntü kalitesi ve kompozisyon, mercekler, çekim ölçekleri, stüdyo ve dış çekim konuları kuramsal ve uygulamalı olarak işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sinema, televizyon ve radyoda içerik üretmenin süreçlerini açıklayarak sıralar.
2) Yapım tekniklerinin temellerini anlamada yeterlilik gösterir.
3) Yapım aşamasındaki unsurları tanımlar.
4) Yapım aşaması unsurlarını analiz eder.
5) Çekim ekipmanını tanır ve tanımlar.
6) Temel düzeyde film ve video çekim teknolojilerini uygular.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Radyo, Televizyon ve Sinema'da temel kavramlar - Yapım Türleri Yapım Aşamaları Radyo, Televizyon ve Sinema Alanında Çalışanlar Çekim Mekanları Yapım Sınırlılıkları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Lens, Gövde, Magazin Film görüntüsünün oluşumu F-stop Film formatları Aspect Ratio Film Malzemesi Film Hızıo Çıkarımsal renk sentezi Slow-Fast motion Okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 VİDEO ve TELEVİZYON Kameraları Kamera türleri Zoom Lens, Işık Bölünme Bloğu (SSD), Encoder Okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Televizyon Görüntüsünün Oluşumu Aspect Ratio Tarama sistemi Satır sayısı / Alan-Kare (Field-Frame) Saniyedeki kare sayısı Bant genişliği Renkli TV Prensipleri Toplamsal renk sentezi Hue saturation Okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Video sinyali Aydınlık bilgisi, renk bilgisi, senkronizasyon Waveform / Vectroscope monitoring Kodlama: Composite / Component sinyal Video formatları: AVCHD, Mpeg-2, Mpeg-4 Video bant ve kayıt Okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 DSLR Görüntü; formatlar Ses; formatlar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 DSLR Görüntü; formatlar Ses; formatlar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Okuma Yazılı Sınav
9 Lensler İç bükey lens, Dış bukey lens Sabit lensler Zoom lensler Netlik, Alan Derinliği Okuma Anlatım
Soru-Cevap
10 IŞIK: 5 Temel Özelliği Işık Ölçümü Alan Derinliği Okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 SES: Mikrofonlar Radyoda Ses TV'de Ses Sinemada Ses Okuma Anlatım
Soru-Cevap
12 RADYO Yayın Türleri Yayın Tekniğio Radyoda Program Yapımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 TV YAPIM ZİNCİRİ Teknik olarak TV yapımında kullanılan araçlar ve akış TV Stüdyosu Senaryo yazımı ve Dramaturji Bütçe ve Yapım Planı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 KURGU Film Kurgu Analog Video Kurgu Sayısal Kurgu: Doğrusal Olmayan Kurgu (Non-Lineer Editing) Okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 YENİ MEDYA Yeni Medya Araçları Web 2.0 ve Web 3.0 Teknolojilerio Etkileşimlilik Kavramı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar