DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki İngilizce II ILT   232 4 1 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Figen YILMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFİGEN YILMAZ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiFİGEN YILMAZ1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, bir yandan İletişim bilimleri öğrencilerinin İngilizce dilinin kullanım becerilerini , Avrupa Birliği, Dil Öğrenim Çerçevesi ölçütlerine göre alt-orta üzeyde (B1) geliştirmeyi amaçlarken, ileride seçecekleri potansiyel mesleklerine yönelik temel sözcük/terim/ yapı ve alan bilgisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
B1 düzeyindeki dil yapılarının (isim, sıfat ve zarf cümlecikleri) öğretimi ile birlikte, Gazetecilik, Fotoğrafçılık, İnternet , Radyo, TV ve Sinema alanları ile ilgili terim ve dil kullanım pratiklerinin kazandırılmasına yönelik okuma parçaları, özgün metinler, görseller ve video örnekleri kullanılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğretilen dil yapılarını ve sözcükleri içeren metinleri anlar
2) Öğretilen sözcük ve dil yapıları içerisinde kendisini ifade eder
3) Haber metinleri, röpörtajlar gibi mesleki alanlarla ilgili basit metinleri ve diyalogları anlar.
4) Haber metinleri, röpörtajlar gibi mesleki alanlarla ilgili basit metinleri ve diyalogları üretir.
5) Öneride bulunma, plan yapma, açıklama yapma vb.gibi dil işlevlerini doğal iletişim ortamında kullanır
6) Dil düzeyi çerçevesindeki video örneklerini ve diğer çeşitli görselleri izleyerek anlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş. Öğrencilerin genel seviyesini belirlemeye yönelik sözlü quiz. Yok Anlatım
2 Derse Giriş Sınıf dil düzeyini ve öğrencilerin ilgi alanlarını belirleyici yoklama Ödev: İnsan beyni ve bilgisayar kapasiteleri karşılştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Have got yapısı üzerine çok yönlü bir gazetecinin gereçleri Ödev: Alıştırmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Bilgisayarlar ve internet konulu okuma parçası; Bilgisayar parçaları Yer edatları Ödev: Alıştırmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Geçmiş Zaman Gazete muhabirliği (bir olayın raporlanması) Ödev: Alıştırmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Telephoning; Tavsiye verme; TV muhabiri olarak bir röpörtaj alma Ödev: Alıştırmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Zaman edatları; İzin verme ve rica etme; Gelecek ile ilgili planları aktarma; CV yazma Ödev: Alıştırmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders kaynaklarını okuma
9 Okuma parçası; Bir kameranın arkası (İsim Cümleleri) Homework Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Film türlerinin kıyaslanması; Film analizi yazma Film endüstrisi ile ilgili internet araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Öneride bulunma ve öneriye karşılık verme; Reklamlarda neler önerilir En beğendiğin film ile ilgili film analizi yazma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Present Perfect Tense; Sosyal nedyanın etkileri üzerine okuma parçası Örnek TV ve gazete reklamları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Öneride bulunma ve öneriye karşılık verme; Reklamlarda neler önerilir Ödev: Alıştırmalar (İletişimin tarihsel yolculuğu) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Öğrenci skeçelerinin sahnelenmesi Ödev: Alıştırmalar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Değerlendirme Ödev: Alıştırmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kaynaklarını okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar