DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Batı Avrupa Kültürüne Giriş: Sosyal Yaşamda Pratik Hollandaca AS   321 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Seyfi ÖZGÜZEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.SEYFİ ÖZGÜZEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hollanda ve Belçika kültürleri ve Hollandaca dili hakkında bilgi aktarmak
Dersin İçeriği
Hollanda ve Belçika toplumlarının günlük yaşantılarından örnekler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Günlük yaşantıdan örneklerle Hollanda ve Belçika toplumunu daha iyi anlamayı öğrenirler-1
2) Günlük yaşantıdan örneklerle Hollanda ve Belçika toplumunu daha iyi anlamayı öğrenirler-2
3) Günlük yaşantıdan örneklerle Hollandaca konuşulan ortamda Hollandaca dilinde etkileşim sağlayabilir-2
4) Günlük yaşantıdan örneklerle Hollandaca konuşulan ortamda Hollandaca dilinde etkileşim sağlayabilir-2
5) Hollandaca konuşulan sosyal ortamda gelişmeleri- sosyal atmosferi anlar-1
6) Hollandaca konuşulan sosyal ortamda gelişmeleri- sosyal atmosferi anlar-2
7) Hollandaca konuşulan sosyal ortamda gelişmeleri- sosyal atmosferi anlayarak bir yandan kendileri diğer yandan da etkileşimde bulundukları insanların yararına olacaktır-1
8) Hollandaca konuşulan sosyal ortamda gelişmeleri- sosyal atmosferi anlayarak bir yandan kendileri diğer yandan da etkileşimde bulundukları insanların yararına olacaktır-2
9) Hollanda ve Belçika toplumlarının çok kültürlü yapısı ve bunun anlamı hususunda bilgilendirilir-1
10) Hollanda ve Belçika toplumlarının çok kültürlü yapısı ve bunun anlamı hususunda bilgilendirilir-2
11) Kültürlerarası İletişim açısından toplumların farklı katmanları hakkında bilgi sahibi olunarak öğrencinin kendini toplumun bir parçasıymış gibi huzurlu hissetmesini sağlamak-1
12) Kültürlerarası İletişim açısından toplumların farklı katmanları hakkında bilgi sahibi olunarak öğrencinin kendini toplumun bir parçasıymış gibi huzurlu hissetmesini sağlamak-1
13) Günlük yaşamdan örneklerle kültürlerarası sorunlardan kaçınmayı öğrenir
14) Yaşamdan örneklerle toplum içi hassasiyetleri anlar ve önvyargıları önler.
15) Hollanda ve Belçika toplumlarında farklı yaşam senaryolarını analize eder ve tartışmayı öğrenir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hollanda ve Belçika kültürleri hakkında bilgilendirme Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
2 Hollandaca dilinin konumu hakkında bilgilendirme Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
3 Kültürün dile etkisi konusu farklı örneklerle anlatılır-1 okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
4 Kültürün dile etkisi konusu farklı örneklerle anlatılır-2 okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
5 Günlük yaşamdan farklı alanlarda Pratik Hollandaca örnekleri verilir-1 araştırma-uygulama Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
6 Günlük yaşamdan farklı alanlarda Pratik Hollandaca örnekleri verilir-2 uitvoering
7 Gezi, tramvay ve tren yolculuğunda gerekli olan kavramlar örneklerle öğretilir. Pratik Hollandaca Rol Oynama
Örnek Olay
8 Ara Sınav Pratik Hollandaca Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Bu tarihe kadar öğretilenler tekrarlanır. Pratik Hollandaca Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
10 Sınıfta Pratik Hollandaca ile (çarşı-pazar-alışveriş-müze) gibi farklı sosyal yaşam alanlarında diyaloglar gerçekleştirilir-1. Pratik Hollandaca Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
11 Sınıfta Pratik Hollandaca ile (çarşı-pazar-alışveriş-müze) gibi farklı sosyal yaşam alanlarında diyaloglar gerçekleştirilir-2 Pratik Hollandaca Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
12 Hollandaca ile -kendileriyle de ilgili olmak üzere- farklı alanlarda sunumlar üzerinde çalışılır-1 Pratik Hollandaca Gösteri
Rol Oynama
Örnek Olay
13 Hollandaca ile -kendileriyle de ilgili olmak üzere- farklı alanlarda sunumlar üzerinde çalışılır-2 Pratik Hollandaca
14 Genel tekrar-1 Pratik Hollandaca Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
15 Genel tekrar-2 Pratik Hollandaca Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Pratik Hollandaca Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar