DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fotoğraf Uygulamaları AS   339 5 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Fırat BERKSUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı fotoğrafçılığın temel bilgilerini, kültürünü ve bununla ilgili uygulama becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Temel fotoğraf teknikleri,diyafram,enstantane,ışık, vb. uygulamalı olarak anlatılır. Belge fotoğrafçılığı, kültürel yaklaşımlar çerçevesinde ele alınır. Farklı kültürel alanlarda fotoğraf çekim uygulamaları öğretilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fotoğrafçılık kültürü hakkında bilgi sahibi olur.
2) Fotoğrafın değeri ile ilgili fikir sahibi olur ve tartışma yapabilir.
3) Fotoğrafçılıktaki temel teknik bilgileri öğrenir
4) Farklı fotoğraf tarzlarını öğrenir.
5) Farklı fotoğrafçıların kişisel tarzları hakkında bilgi sahibi olur.
6) Ünlü fotoğrafçıların hayatı ve kariyeri hakkında bilgi sahibi olur
7) Toplumsal belgesel fotoğrafçılığın temel özelliklerini öğrenir.
8) Fotoğrafta kompozisyon hakkında bilgi sahibi olur.
9) Fotoğrafta kompozisyonun temel özelliklerini öğrenir.
10) Dersin teorik bilgileri doğrultusunda fotoğraf uygulamaları üretir.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fotoğrafın Değeri - Anlatım
2 Fotoğrafçılıkta Teknik Temel Bilgiler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Fotoğrafçılıkta Teknik Temel Bilgiler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Fotoğraf Tarzları ve Kişisel Tarz Okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Bir Fotoğrafçının Otobiyografisi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 Bir Fotoğrafçının Otobiyografisi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 Toplumsal Belgesel Fotoğrafçılık Okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav okuma-ders notları Yazılı Sınav
9 Kompozisyon 1 Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Kompozisyon 2 Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Uygulama Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Uygulama Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Uygulama Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 Uygulama Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 Çalışmaların Değerlendirilmesi Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar