DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Akademik Hollandaca AS   342 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Seyfi ÖZGÜZEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.SEYFİ ÖZGÜZEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Akademik Hollandaca
Dersin İçeriği
Akademik Hollandaca

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Günlük yaşantıdan örneklerle Hollanda ve Belçika toplumunun sosyal-kültürel yapısını öğrenirler-1
2) Günlük yaşantıdan örneklerle Hollanda ve Belçika toplumunun sosyal-kültürel yapısını öğrenirler-2
3) Günlük yaşantıdan örneklerle Hollandaca konuşulan ortamda Hollandaca dilinde rahat bir etkileşim sağlayabilir-1
4) Günlük yaşantıdan örneklerle Hollandaca konuşulan ortamda Hollandaca dilinde rahat bir etkileşim sağlayabilir-2
5) Hollandaca konuşulan sosyal ortama katılım sağlar-1
6) Hollandaca konuşulan sosyal ortama katılım sağlar-2
7) Hollandaca konuşulan sosyal ortamda gelişmeleri- sosyal atmosferi anlayarak bir yandan kendileri diğer yandan da etkileşimde bulunurlar-1
8) Hollandaca konuşulan sosyal ortamda gelişmeleri- sosyal atmosferi anlayarak bir yandan kendileri diğer yandan da etkileşimde bulunurlar-2
9) Çok kültürlü toplumlara sahip Hollanda ve Belçika yaşam tarzını öğrenirler-1
10) Çok kültürlü toplumlara sahip Hollanda ve Belçika yaşam tarzını öğrenirler-2
11) Kültürlerarası İletişim açısından toplumların farklı katmanları hakkında bilgi sahibi olunarak öğrencinin kendini toplumun bir parçası gibi huzurlu hisseder-1
12) Kültürlerarası İletişim açısından toplumların farklı katmanları hakkında bilgi sahibi olunarak öğrencinin kendini toplumun bir parçası gibi huzurlu hisseder-2
13) Günlük yaşamdan örneklerle kültürlerarası sorunlardan kaçınmayı ve gerektiğinde tartışmayı öğrenir
14) Yaşamdan örneklerle toplum içi hassasiyetleri anlar ve ön yargıları yok eder.
15) Hollanda ve Belçika toplumlarında farklı yaşam senaryolarını analize eder ve tartışmayı öğrenir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hollanda ve Belçika kültürleri hakkında detaylı bilgilendirme Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
2 Hollandaca dilinin konumu hakkında detaylı bilgilendirme Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
3 Kültürün dile etkisiyle ilgili farklı örnekler verilir-1 Okuma-Araştırma Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
4 Kültürün dile etkisiyle ilgili farklı örnekler verilir-2 Ödev-inceleme Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Günlük yaşamdan farklı alanlarda Pratik Hollandaca örnekleri verilir-1 Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
6 Günlük yaşamdan farklı alanlarda Pratik Hollandaca örnekleri verilir-2 Örnek inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
7 Şehir yaşantısı: Gezi, tramvay ve tren yolculuğunda gerekli olan kavramlar örneklerle öğretilir. P Araştırma Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ödev Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
9 Öğretilenlerin tekrarı Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
10 Sınıfta Pratik Hollandaca ile (çarşı-pazar-alışveriş-müze)gibi farklı sosyalyaşam alanlarında diyaloglargerçekleştirilir-1. Araştırma-Örnek olay inceleme Anlatım
Tartışma
Gösteri
Rol Oynama
11 Sınıfta Pratik Hollandaca ile (çarşı-pazar-alışveriş-müze)gibi farklı sosyalyaşam alanlarında diyaloglargerçekleştirilir-2 Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
12 Hollandaca ile -kendileriyle de ilgili olmak üzere- farklıalanlarda sunumlar üzerinde çalışılır-1 Sunum Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
13 Hollandaca ile -kendileriyle de ilgili olmak üzere- farklıalanlarda sunumlar üzerinde çalışılır-2 Sunum Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Örnek Olay
14 Genel tekrar-1 Tekrar-Anlatım Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
15 Genel tekrar-2 Tekrar-Anlatım Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı ödev Tartışma
Gösteri
Rol Oynama
Örnek Olay

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar