DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Görsel Medya Uygulamaları AS   352 6 1 1 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Soner SEVGİLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA CAN KIZGINDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, iletişim ortamlarında görsel materyal üretebilecek yeteneğe sahip nitelikli çalışanlar yetiştirmeyi amaçlar. İletişim teknolojilerinin kullanımı hakkında bilgiler veren ders, hem tasarım bilgisi hem de uygulamalı tasarım tekniklerine odaklanmayı hedefler. Derste, bilgisayar kullanım becerileri geliştirilmekte ve öğrencilerin görsel tasarım ufuklarının geliştirilmesi sağlanmaktadır. Öğrencilerde iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin farkındalık yaratılmakta ve iletişim sürecini iletişim teknolojileriyle ilişkilendirilmektedir.
Dersin İçeriği
Görsel Medya Uygulamaları, Adobe Illustrator Adobe Premier gibi programların kullanımını içermektedir. Uygulamalı bir içeriğe sahip olan ders, her türlü kitle iletişim araçlarına görsel içerikler üretme süreçlerine ve tekniklerine değinmektedir. Görsel materyallerin çizimi ve tasarlanması başta olmak üzere, basım ve yayıma hazırlama süreçleri de uygulamalı olarak öğretilmektedir. Ders, iletişim teknolojileri temelinde hareket etmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Medya ortamlarında kullanılan programlardan birkaçını kullanır
2) Görsel medya içeriği hazırlamanın kurallarını öğrenir
3) Günümüz görsel medya anlayışını kavrar ve buna göre hareket eder
4) Görsel tasarım ufkunu geliştirir
5) Gazete sayfa tasarım ilkelerini öğrenir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel bilgiler - Anlatım
Gösterip Yaptırma
2 Adobe Illustrator programına giriş Örnek analizi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
3 Adobe Illustrator programının araç menüsünü inceleme Örnek analizi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
4 Adobe Illustrator programının ana menülerini tanıma Örnek analizi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
5 Adobe Illustrator programında sayfa oluşturma Örnek analizi
6 Adobe Illustrator programında vektörel çizim teknikleri Örnek analizi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 Adobe Illustrator programında objeler çizme Örnek analizi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Tüm uygulamaların incelenmesi Proje / Tasarım
9 İleri düzey tasarım tekniklerine ilişkin bilgiler Örnek analizi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Renk ilkeleri ve programın renk özelliklerine ilişkin bilgiler Örnek analizi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Afiş hazırlama Örnek analizi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Sayfa tasarımı yapma Örnek analizi
13 Bilboard hazırlama Örnek analizi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 Reklam vb. materyal hazırlama Örnek analizi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 Web ve mobil ortamlara için içerik oluşturma Örnek analizi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm uygulamaların incelenmesi Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar