DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Güzel Konuşma ve Diksiyon AS   427 7 1 1 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Berin YOCA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BERİN YOCA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin Türkçe'yi güzel ve etkili biçimde konuşma becerisi kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Dersin içeriği Türkçe'nin doğru ve güzel kullanımı için verilecek diksiyon eğitiminden oluşmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğru ve etkili konuşmanın temel ilkelerini tanır.
2) Diksiyon kavramını öğrenir ve buna uygun konuşma becerisi kazanır.
3) Diyafram egzersizleri yaparak nefesini doğru kullanır.
4) Sesini geliştirerek doğru şekilde kullanır.
5) İş görüşmelerinde doğru ve etkili konuşma yapabilir.
6) Topluluk önünde doğru ve etkili konuşma yapabilir.
7) Kamera karşısında doğru ve etkili konuşma yapabilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders tanıtımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Doğru ve güzel konuşmanın temel ilkeleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Diksiyon nedir Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
4 Diyafram çalışmaları Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
5 Sesin geliştirilmesi Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
6 Vurgu ve tonlama Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 Beden dili Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Okuma Yazılı Sınav
9 Türkçe'de yazı ve konuşma için dil bilgisi I Okuma-Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Türkçe'de yazı ve konuşma için dil bilgisi II Okuma-Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Doğru ve etkili konuşma örnekleri Okuma-Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Öğrenci sunumları Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Öğrenci sunumları Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 Öğrenci sunumları Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 Genel değerlendirme Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar