DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dijital Medya ve Kodlama AS   420 8 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÜNAL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEVDA ÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kodlamaya giriş niteliğindedir. Kod aracılığıyla hikaye anlatmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Kod yazmanın temel unsurlarını - özellikle Web kodunu - öğretmek ve çevrimiçi haber sunumunun temel unsurları olan temel teknolojilerin çoğunu tanıtmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) HTML, CSS ve JavaScript'i ve her birinin modern bir Web sayfası bağlamında ne yaptığını net bir şekilde anlama.
2) Temel teknolojilerin etkileşimini ve çağdaş haber dağıtımını nasıl mümkün kıldığını anlama.
3) Temel bir haber grafiği oluşturmanın ne işe yaradığını bilme.
4) Web yayıncılığını ve basit statik sayfaların internete nasıl gönderileceğini anlama.
5) Kullanıcı girişine cevap veren bir Web sayfası oluşturabilme.
6) Bağımsız olarak nasıl hata ayıklayıp koddaki sorunları çözeceğinizi öğrenme.
7) Teknik yardım için çevrimiçi kaynakları nasıl bulacağınızı bilme.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders tanıtımı ve giriş Giriş Anlatım
2 Python'ın kurulumu ve giriş Ders kaynaklarına çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Python değişkenler ve veri yapıları Ders kaynaklarına çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Python listeler Ders kaynaklarına çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Python temel operatörler Ders kaynaklarına çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Python veri yapıları Ders kaynaklarına çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Python şart yapıları Ders kaynaklarına çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders kaynaklarına çalışma Yazılı Sınav
9 Python döngüler Ders kaynaklarına çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Python fonksiyonlar Ders kaynaklarına çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Pythonla veri analizi Ders kaynaklarına çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Pythonla veri analizi Ders kaynaklarına çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Pythonla veri analizi Ders kaynaklarına çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Pythonla veri analizi Ders kaynaklarına çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Final projesi için çalışma Ders kaynaklarına çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kaynaklarına çalışma Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar