DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendisler İçin Fizik MMB   103 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Arif ÖZBEK
Dersi Verenler
Doç. Dr.ARİF ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencileri temel mühendislik fiziği konularında bilgi ile donatarak çeşitli fizik problemlerini çözebilme kabiliyetini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
bu derste birim sistemleri, hız, newton kanunları, iş ve kinetik enerji, momentum ve kronumu, akışkan özellikleri, sıcaklık ve ideal gaz, ısı akışı ve termodinamiğin 1. kanunu anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı birim sistemlerinde kullanılan uzunluk ve kütle dönüşümlerini açıklar
2) Birbirinden bağımsız eksenlere göre cisimlerin hareketini tanımlar
3) Açısal ve çizgisel kavramları ilişkilendirir
4) Denge kavramını açıklar
5) Bir boyutlu hareketi tanır
6) İki ve üç boyutlu hareketi analiz eder
7) Newton Kanunlarını gösterir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders notları Anlatım
2 Bir boyutlu hareket Ders notları Anlatım
3 İki ve üç boyutlu hareket Ders notları Anlatım
4 Newton Kanunları Ders notları Anlatım
5 Newton Kanunlarının uygulamaları Ders notları Anlatım
6 İş ve kinetik enerji Ders notları Anlatım
7 Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu Ders notları Anlatım
8 Ara Sınav Ders notları Yazılı Sınav
9 Momentum ve momentumun korunumu Ders notları Anlatım
10 Statik Ders notları Anlatım
11 Akışkanların özellikleri Ders notları Anlatım
12 Sıcaklık ve ideal gazlar Ders notları Anlatım
13 Sıcaklık ve ideal gazlar Ders notları Anlatım
14 Isı akışı Ders notları Anlatım
15 Termodinamiğin birinci kanunu Ders notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar