DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Programlama MMB   104 2 2 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Niyazi ARSLAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.NİYAZİ ARSLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı temel programlama ve öğrencilerin programlama diliyle program yazabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Matlab programlama diline giriş, Matlab'de bir programı çalıştırma ve düzenleme. Sabitler, değişkenler, tanımlamalar, durumlar. Yapılar. Tekrarlı yapılar ve diziler. Fonksiyonlar. Örnek programlar anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci algoritma mantığını kavrar.
2) Programlama yapar
3) Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlama
4) Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dahilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlar
5) Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasını destekler
6) Fonksiyonları analiz eder
7) Çok boyutlu dizileri oluşturur
8) Matematiksel problemlerin çözümünde kullanır
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
X
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Matlab programlama diline giriş İlgili kaynaklar Alıştırma ve Uygulama
2 Matlab'te bir programı çalıştırma ve düzenleme. İlgili kaynaklar Alıştırma ve Uygulama
3 Sabitler, değişkenler, tanımlamalar, durumlar İlgili kaynaklar Alıştırma ve Uygulama
4 Yapılar. İlgili kaynaklar Alıştırma ve Uygulama
5 Tekrarlı yapılar ve diziler. İlgili kaynaklar Alıştırma ve Uygulama
6 Fonksiyonlar İlgili kaynaklar Alıştırma ve Uygulama
7 Koşul yapıları İlgili kaynaklar Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav
9 Çok boyutlu diziler. İlgili kaynaklar Alıştırma ve Uygulama
10 Matlab alt programlar İlgili kaynaklar Alıştırma ve Uygulama
11 Örnek programlar. İlgili kaynaklar Alıştırma ve Uygulama
12 Örnek programlar. İlgili kaynaklar Alıştırma ve Uygulama
13 Örnek programlar. İlgili kaynaklar Alıştırma ve Uygulama
14 Örnek programlar. İlgili kaynaklar Alıştırma ve Uygulama
15 Örnek programlar. İlgili kaynaklar Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar