DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Termodinamik 1 MMB   211 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Arif ÖZBEK
Dersi Verenler
Doç. Dr.ARİF ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klasik termodinamiğin temel prensiplerini öğretmek. Öğrencilere kapalı ve açık sürekli bir akış veya kararsız düzgün akış sistemleri ile ilgili temel termodinamik problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme yetisi kazandırmaktır
Dersin İçeriği
bu derte maddenin özellikleri. Kapalı sistemler termodinamiği. İlk yasa çözümlemesi. açık sistemler termodinamiği. İkinci yasa çözümlemesi anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Termodinamiğin temel kanunlarını kavrar
2) P-v ve T-v diyagramlar kullanır
3) Termodinamik tabloları kullanarak temel fiziksel özellikleri hesaplamayı yapar
4) Termodinamiğin 1. kanununu kavrar
5) Termodinamiğin 1. kanunu kullanarak sürekli akışlı açık sistemleri ile ilgili problemleri tanımlar
6) Termodinamiğin 1. kanunu kullanarak kararsız açık akış sistemleri ile ilgili problemleri analiz eder
7) Sırasıyla, ısı motorlar ve soğutucular için verimlilik ve COP tanımlarını ayırt eder.
8) Saf maddelerin özelliklerini kavrar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Termodinamiğe giriş ve termodinamiğin temel uygulama alanları Ders notları Anlatım
2 Termodinamik sistemlerin tanımı ve sınıflandırlması Ders notları Anlatım
3 Saf maddelerin özellikleri Ders notları Anlatım
4 Faz değişimleri için özellik diyagramları Ders notları Anlatım
5 Özellik diyagramlarının kullanımı Ders notları Anlatım
6 ideal gazın tanımı ve denklemleri Ders notları Anlatım
7 Kapalı sistemler için termodinamiğin 1. kanununu, Isı ve ısı tranferi modlarının tanımı Ders notları Anlatım
8 Ara Sınav Ders notları Yazılı Sınav
9 ideal gazlar, katılar ve sıvılar için özgül ısı ilişkileri Ders notları Anlatım
10 ideal gazlar, katılar ve sıvılar için özgül ısı ilişkileri Ders notları Anlatım
11 Açık sistemler, kütle ve hacimsel debi için termodinamiğin 1. kanunu, akış işinin tanımı Ders notları Anlatım
12 Açık kararlı ve kararsız akış sistemleri Ders notları Anlatım
13 Termodinamiğin 2. kanuna giriş, ısı kaynakları ve kuyularının ve termal enerji rezervuarlarının tanımı Ders notları Anlatım
14 Termodinamiğin 2. kanuna giriş, ısı kaynakları ve kuyularının ve termal enerji rezervuarlarının tanımı Ders notları Anlatım
15 Isı motorları ve soğutuculara giriş Ders notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar