DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Termodinamik 2 MMB   206 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Arif ÖZBEK
Dersi Verenler
Doç. Dr.ARİF ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, termodinamik özelliklerinin belirlenmesi ve soğutma hesaplamaları öğretilerek ilgili mühendislik sorunları çözmek için güç ve soğutucu çevrimlerini analizlerinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
bu derste güç çevrimleri, Soğutma çevrimleri, iklimlendirme yöntemleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kapalı ve açık sistemlerde entropi ve entropi dengesinin tanımını kavrar
2) Gazlı güç çevrimlerini tanımlar
3) Buharlı ve birleşik güç çevrimlerini açıklar
4) Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri, soğutucu ve ısı pompalarını analiz eder
5) Gaz soğutma çevrimleri ve absorbsiyonlu soğutma çevrimlerini açıklar
6) İzantropik işlemleri sıralar
7) Otto, Dizel, Sterling çevrimlerini kavrar
8) Ericson ve Brayton çevrimlerini tanımlar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Entropinin tanımı, kapalı ve açık sistemlerde entropi dengesi Ders notları Anlatım
2 T ds ilişkisleri,saf maddelerde entropi değişimi Ders notları Anlatım
3 İzantropik işlemler Ders notları Anlatım
4 Tersinir sürekli akış işi, Kompresör işinin minimize edilmesi, sürekli akış cihazların izentropik verimliliği Ders notları Anlatım
5 Termodinamik çevrimlerin sınıflandırılması, gazlı güç çevrimleri, hava-standart varsayımları Ders notları Anlatım
6 Otto, Dizel, Sterling çevrimleri Ders notları Anlatım
7 Ericson ve Brayton çevrimleri Ders notları Anlatım
8 Ara Sınav Ders notları Yazılı Sınav
9 Turbojet, turbofan and turboprob motorlar Ders notları Anlatım
10 Buhar ve birleştirilmiş güç çevrimleri, Rankine çevrimi Ders notları Anlatım
11 İdeal Rankine çevrimi ve ideal rejeneratif Rankine çevrimi Ders notları Anlatım
12 Soğutmaya giriş, ideal ve gerçek buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri, soğutucular, ısı pompası sistemleri Ders notları Anlatım
13 Yenilikçi buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri Ders notları Anlatım
14 Gaz ve absorbsiyonlu soğutma çevrimleri Ders notları Anlatım
15 Gaz ve absorbsiyonlu soğutma çevrimleri Ders notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuDers notları, Mühendislik yaklaşımıyla termodinamik, Yunus Çengel"
Diğer Kaynaklar