DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Isı Transferi 2 MMB   308 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Arif ÖZBEK
Dersi Verenler
Doç. Dr.ARİF ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencileri ısı iletimi konusunda bilgi ile donatarak çeşitli uygulamalı problemleri çözebilme kabiliyetini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste ısı transferinde diferansiyel eşitlikler, zamandan bağımsız durumda iletimle ısı transferi, kanatçıklardan ısı transferi, çok boyutlu iletimle ısı transferi, zamanla değişen ısı transferi, iletimle ısı transferinde sayısal hesaplama anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Boru içi ve cisimler etrafındaki akışta zorlanmış ve doğal taşınım ısı transferi hesabını yapar
2) Kaynamada ısı transferini yapar
3) Işınımla ısı transferi hesabını yapar
4) yoğuşmada ısı transferini açıklar
5) cisimler etrafındaki akışta akışta zorlanmış ve doğal taşınım ısı transferi hesabını gösterir
6) zorlanmış taşınımda boyutsuz sayıları analiz eder
7) serbest taşınımda boyutsuz sayıları tanımlar
8) Isı eşanjörlerinin hesaplanmasını kavrar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Konveksiyonla ısı transferinde diferansiyel denklem ve boyutsuz sayılar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kanallarda laminar akışta ısı transfer İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
3 Kanallarda türbülanslı akışta ısı transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
4 Cisimler etrafındaki akışta konveksiyonla ısı transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
5 Levha, silindir ve kürede serbest konveksiyonla ısı transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
6 Diğer cisimler etrafında ve düşey kanallarda serbest konveksiyonla ısı transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
7 Yoğuşma ile ısı transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
8 Ara Sınav İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav
9 Işıma ile ısı transferi ve ışıma ve konveksiyonla ısı transferinin beraberce görülmesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
10 Işıma ile ısı transferi ve ışıma ve konveksiyonla ısı transferinin beraberce görülmesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
11 Gaz ve buharlarda ışıma ile ısı transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
12 Isı eşanjörlerinin sınıflandırılması İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
13 Isı eşanjörlerinin hesaplanması İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
14 Kütle transferi, Fick kanunu İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
15 Absorpsiyon, adsorpsiyon ve desorpsiyonla kütle transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar