DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğalgaz Sistemleri MMS   410 8 3 3 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Abdulkadir YAŞAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAyşe Nur ACAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı doğal gazın eldesini, özellikleri ve kullanımını, doğal sistemlerindeki hesaplamaları kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Doğal gaz özellikleri, üretimi ve taşınması. Kullanma yöntemleri. Doğal gaz yakma sistemleri. Sanayide ve konutlarda doğal gaz kullanımı. Doğal gaz santralleri. Tesisatla ilgili cihazlar ve tanımları. Semboller. Boru tesisatı. Tesisatın döşenmesi ve korunması. Diferansiyel metodla boru çapı hesabı. Yanmış gazların dışarı atılması için baca seçimi ve hesabı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğal gazın eldesini, sistemleri tanır
2) Doğal gaz tesisat hesapları yapar
3) Doğal gazın kullanımı hakkında fikir sahibi olur
4) Doğalgaz sistemlerinin tasarımıyla ilgili hesaplamalar yapabilme
5) Standart kullanımını kavrar
6) Doğalgaz sistemlerinde güvenliğin önemini anlar
7) Makina mühendisi olarak bu alandaki iş olanaklarını kavrar
8) Doğalgaz bina bağlantı hattını çekmek
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğal gaz özellikleri, üretimi ve taşınması İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Kullanma yöntemleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Doğal gaz yakma sistemleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Sanayide ve konutlarda doğal gaz kullanımı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Doğal gaz santralleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Tesisatla ilgili cihazlar ve tanımları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Tesisatla ilgili cihazlar ve tanımları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Arasınav Yazılı Sınav
9 Semboller İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Boru tesisatı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Tesisatın döşenmesi ve korunması İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Diferansiyel metodla boru çapı hesabı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Diferansiyel metodla boru çapı hesabı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Yanmış gazların dışarı atılması için baca seçimi ve hesabı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Yanmış gazların dışarı atılması için baca seçimi ve hesabı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuÖğretim Elemanı Ders Notları
Diğer Kaynaklar
Öğretim Elemanı Ders Notları, Harran Üniversitesi (M. Azmi Aktacir)