DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitirme Projesi MMB   408 8 3 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Abdulkadir YAŞAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiENGİN PINAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları Bölüm Öğretim Üyeleri
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrenciye araştırma yapma, proje tasarlama ve sunum yapma becerisini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Proje konusu ile ilgili literatür taraması yapmak, tasarım yapıp ilgili öğretim üyesi ile haftalık olarak toplantı yapmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Literatüre taraması yapmayı anlar
2) Proje yapar
3) Sunum becerisi kavrar
4) Bir proje konusu belirlemek için ön çalışma yapar
5) Proje konusu hakkında literatür araştırması yapabilecektir
6) Bir problemin çözümü için kavramsal model geliştirebilmeyi kavrar
7) Geliştirilen kavramsal modeli bir çözüm uygulamasına dönüştürebilmeyi kavrar
8) Takım çalışması yapabilecektir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
X
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve haftalık gelişme toplantıları Literatür taraması Soru-Cevap
Proje Temelli Öğrenme
2 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve haftalık gelişme toplantıları Literatür taraması Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
3 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve haftalık gelişme toplantıları Literatür taraması Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
4 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve haftalık gelişme toplantıları Literatür taraması Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
5 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve haftalık gelişme toplantıları Literatür taraması Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
6 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve haftalık gelişme toplantıları Literatür taraması Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
7 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve haftalık gelişme toplantıları Literatür taraması Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Literatür taraması Yazılı Sınav
9 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve haftalık gelişme toplantıları Literatür taraması Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
10 Ara Sınav Sözlü Sunum Sözlü Sınav
11 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve haftalık gelişme toplantıları Literatür taraması Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
12 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve haftalık gelişme toplantıları Literatür taraması Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve haftalık gelişme toplantıları Literatür taraması Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve haftalık gelişme toplantıları Literatür taraması Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Proje konusuyla ilgili literatür taraması ve haftalık gelişme toplantıları Literatür taraması Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sunum Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar