DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya 1 CKZ   101 1 3 4 7

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.GÖZDE TANSUĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek.
2.Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3.Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek.
4.Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak.
5.Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve doğanın kanunlarını bu çerçevede anlamalarını sağlamak
Dersin İçeriği
Kimyaya giriş, kimyasal reaksiyonlar ve stokiyometri, atomlar ve atom teorileri, periyodik cetvel ve bazı atomik özellikler, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar ve gaz yasaları, sıvılar, katılar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimya ile ilgili temel kavramları bilir.
2) Kimyasal reaksiyonlarda stokiyometriyi kullanarak problemler çözebilir.
3) Atomun yapısı ve atom ile ilgili teorileri bilir, yorum yapabilir.
4) Periyodik cetvel hakkında yorum ve uygulama yapabilir.
5) Atomun çekirdek yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
6) Bağ kavramı ve bağ kavramı ile ilgili çeşitli teorileri kullanarak, kimyasal bileşiklerin üç boyutlu yapılarını çizebilir.
7) Gazlar ve Sıvı çözeltiler ile ilgili farklı teori uygulamaları ve hesaplamaları yapar.
8) Katıların kristal yapılarıni bilir ve uygulamalar çözebilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
X
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
X
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
X
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimyaya Giriş İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Kimyasal Tepkimeler İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Kimyasal Hesaplamalar İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Atomun yapısı, atom teorileri İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Periyodik Tablo İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Anorganik Kimya: Bazi Metal ve Ametal Bilesikleri İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Kuantum Kimyası İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara sınav İlgili konular kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
9 Atom Çekirdeğinin Yapısı, Radyoaktivite İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Kimyasal Bağlar I: Temel Kavramlar İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Kimyasal Bağlar II: Bağ Kuramları İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Gazlar, kinetik teori İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Gaz Yasaları İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Sivilar ve Sulu Çözelti Tepkimeleri İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Katılar İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Final sınavı İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1) Temel Üniversite Kimyası / Ender Erdik - Yüksel Sarıkaya
2) Genel Kimya 1 İlkeler ve Modern Uygulamalar / Petrucci - Herring - Madura - Bissonnette
3) Genel Kimya 2 İlkeler ve Modern Uygulamalar /Petrucci-Herring-Madura-Bissonnette
4) Genel Kimya (İlkeler ve İçyüzünü Kavrama) / Peter Atkins - Loretta Jones
5) Genel Kimya / Raymond Chang -Kenneth A. Goldsby
6) Modern Universite Kimyasi / C. E. Mortimer