DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar, termodinamiğin 0. ve 1. Yasası, iş tanımı, tersinir tersinmez iş. Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 İç enerji ve entalpi tanımı, İç enerjinin hacim ve sıcaklık ilişkisi, entalpinin basınç, sıcaklık ilişkisi Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 İzotermal ve adyabatik işlemler Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 Joule olayı, Joule- Thomson olayı Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
5 Termodinamiğin 2. Yasası, Carnot çevrimi, ısıtıcılar ve soğutucular, Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
6 Clasius eşitsizliği, 3. Yasa Boltzman istatistiksel yaklaşımı, mikrohaller Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Serbest iç enerji ve serbest entalpi ve bunların sıcaklık, basınç hacim ile ilişkisi, fügasite Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav kaynaklar ve ders notları Yazılı Sınav
9 Maxwell denklemleri ve uygulamaları, kimyasal potansiyel Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
10 Açık sistemlerin termodinamiği, kısmi molar özellikler, ideal karışımların termodinamiği Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 Kimyasal termodinamik, termokimya, tepkime iç enerjisi, tepkime entalpisi, Hess yasası, çözünme entalpileri, yanma entalpisi, iyonlaşma entalpisi, maksimum alevlenme sıcaklığı, maksimum patlama sıcaklığı Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
12 Kimyasal denge, tepkime entropisi, tepkime serbest iç enerjisi, tepkime serbest entalpisi, Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
13 Ideal gaz karışımlarında homojen kimyasal denge, ideal davranmayan gaz karışımlarında homojen kimyasal denge, heterojen kimyasal denge Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 Arayüzeylerin termodinamiği, viskozite, yüzey gerilimi, Adsorpsiyon, adsorpsiyon izotermleri, adsorpsiyon denklemleri Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
15 Problem çözümü Kaynak incelenmesi Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Fizikokimya, Prof.Dr.Mehmet ERBİL, Nobel Yayıncılık, 2012, Ankara.Fizikokimya, Prof.Dr.Yüksel SARIKAYA, Gazi Kitabevi, 2000, Ankara.Termodinamik, Yunus A. Çengel, Michael A. Boles, Palme YayıncılıkTermodinamik, Selim Çetinkaya, Nobel Yayıncılık