DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Uygulamalar CKZ   108 2 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Niyazi ARSLAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.NİYAZİ ARSLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Programlamada algoritma mantığının verilmesi. Herhangi bir matematiksel modelin kodlamayla çözümü
Dersin İçeriği
Algoritmalar, Değişkenler, Matlab ile kodlama, Örnek uygulamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler programlamanın temel kavramlarını tanımlayabilecektir.
2) Öğrenciler programlama dili ile derleyici uzerinde program yazabilecektir.
3) Öğrenciler programlama dilinde dizileri ve matrisleri kullanabilecektir.
4) Öğrenciler if then else, switch case gibi koşullu ifadeleri kullanabilecektir.
5) Öğrenciler programlama dilinde döngü oluşturabilecektir.
6) Öğrenciler programlama dilinde grafikleri kullanabilecektir.
7) Güncel mühendislik problemleri ve çözümlerinde kullanılan yöntem ve programlar hakkında genel bilgi kazanacak.
8) Bir problemi analiz edebilecek ve algoritma geliştirebilecek.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayar sisteminin yapısı Referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Algoritmalar, akış diyagramları Referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Matlab programlamaya giriş Referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Program yazımı aşamaları Referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Değişkenler, veri yapıları Referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Operatörler Referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Operatörler Referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Döngüler Referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Fonksiyon ve alt programlar Referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Diziler Referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Matlab te ifadeler Referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Matlab te ifadeler Referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Matlab uygulamaları Referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Matlab uygulamaları Referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Matlab kullanım kitabi, Mathworks
Temel Bilgisayar Bilimleri Ders Notları, Doç.Dr. Cüneyt Aydın