DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya 1 * CKZ   113 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Deniz YILDIRIM
Dersi Verenler
Prof. Dr.DENİZ YILDIRIM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek.Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek. Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak. Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve doğanın kanunlarını bu çerçevede anlamalarını sağlamak
Dersin İçeriği
Kimyaya giriş, kimyasal reaksiyonlar ve stokiyometri, atomlar ve atom teorileri, periyodik cetvel ve bazı atomik özellikler, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar ve gaz yasaları, sıvılar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimyaya Giriş İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
2 Kimyasal Tepkimeler İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
3 Kimyasal Hesaplamalar İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
4 Atomun yapısı, atom teorileri İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
5 Periyodik Tablo İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
6 Termokimya İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
7 Kuantum Kimyası İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
8 Ara Sınav İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
9 Atom Çekirdeğinin Yapısı, Radyoaktivite İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
10 Kimyasal Bağlar I: Temel Kavramlar İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
11 Kimyasal Bağlar II: Bağ Kuramları İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
12 Gazlar, kinetik teori İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
13 Gaz Yasaları İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
14 Sıvılar ve Sulu Çözelti Tepkimeleri İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
15 Soru çözümü İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar