DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nanoteknolojiye Giriş CKS   202 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ersan EYİLER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERSAN EYİLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrenciye nano ebatlarda üretim tekniklerini öğretmek ve üretilen malzemelerin elektriksel, optik, manyetik ve mekanik özelliklerinin mühendislik problemlerinin çözümünde nasıl kullanacaklarını göstermektir.
Dersin İçeriği
Nanoteknoloji nedir, Makro, mikro, nano yapılar; Nano yapıların sentez yöntemleri, Plazma ark yöntemi, Kimyasal buhar çökeltimi, Sol-gel , Elektroçöktürme, Öğütme, Doğal nanopartiküllerden elde etme; Nanoyapıların incelenmesinde kullanılan yöntemler, Mikroskobik yöntemler (AFM, SEM, TEM), Spektroskobik yöntemler (FTIR, Raman, X-ışınları); Nanoteknolojilerin Uygulamaları, Boya, Tekstil (Tıbbi, teknik, ekolojik, ev ve akıllı tekstil ürünler), Sağlık uygulamaları, Gelecekteki olası uygulamalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci nano ebatlarda üretim tekniklerini üretim sistemlerinde kullanır.
2) Öğrenci bilimsel çalışmalarında nanoteknoloji bilgisini kullanır.
3) Öğrenci nanoteknoloji ile ilgili disiplinler arası takımlarda çalışır.
4) Nanoteknolojinin anlam ve önemini kavrar.
5) Sentezlenmesi amaçlanan nanotanecikler için uygun yöntemi seçer.
6) Nanoyapıların SEM, TEM analizlerini yorumlar.
7) Nanoyapıların, FTIR, XRD, Raman analizlerini yorumlar.
8) Nanoteknolojik gelişmeleri süreli yayınlarda izler.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nanoteknoloji nedir Kitaptan ilgili bölümün çalışılması Anlatım
Tartışma
2 Makro, mikro, nano yapılar Kitaptan ilgili bölümün çalışılması Anlatım
Tartışma
3 Nano yapıların sentez yöntemleri, Plazma ark yöntemi Kitaptan ilgili bölümün çalışılması Anlatım
Tartışma
4 Nano yapıların sentez yöntemleri, Kimyasal buhar çökeltimi Kitaptan ilgili bölümün çalışılması Anlatım
Tartışma
5 Nano yapıların sentez yöntemleri, Sol-gel Kitaptan ilgili bölümün çalışılması Anlatım
Tartışma
6 Nano yapıların sentez yöntemleri, Elektroçöktürme, Öğütme Kitaptan ilgili bölümün çalışılması Anlatım
Tartışma
7 Nano yapıların sentez yöntemleri, Doğal nanopartiküllerden elde etme Kitaptan ilgili bölümün çalışılması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Nanoyapıların incelenmesinde kullanılan yöntemler (Mikroskopik) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması Anlatım
Tartışma
10 Nanoyapıların incelenmesinde kullanılan yöntemler (Spektroskopik) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması Anlatım
Tartışma
11 Nanoyapıların incelenmesinde kullanılan yöntemler (X-ışınları) Kitaptan ilgili bölümün çalışılması Anlatım
Tartışma
12 Nanoteknolojilerin Uygulamaları Kitaptan ilgili bölümün çalışılması Anlatım
Tartışma
13 Nanoteknolojilerin Uygulamaları Kitaptan ilgili bölümün çalışılması Anlatım
Tartışma
14 Gelecekteki olası uygulamalar Kitaptan ilgili bölümün çalışılması Anlatım
Tartışma
15 Gelecekteki olası uygulamalar Sınava hazırlık Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Poole, C.P., Owens, F.J. "Introduction to Nanotechnology" Wiley Interscience, 2003